Back Estàs aquí:Home Ajudes Notícies de beques, ajudes i premis Ajudes Nous ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears

Nous ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears

El Consell de Govern ha autoritzat a la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme la despesa corresponent a la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020 (contractes postdoctorals).

L’objecte de la convocatòria és la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears, a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears.

Per donar continuïtat a les convocatòries publicades des de 2016, s’ofereixen una altra vegada deu ajuts per contractar personal investigador i incorporar-lo al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses públiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d’R+D ubicades a les Illes Balears.

L’import global màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 720.000,00 €, i la distribució màxima de les anualitats és la següent:

Any 2021: 360.000,00 €

Any 2022: 360.000,00 €

- Quatre ajuts per al Programa Margalida Comas per a joves investigadors (33.000 € per any).

- Cinc ajuts per al Programa Vicenç Mut per a investigadors amb experiència (38.000 € per any).

- Un ajut per al Programa Felip Bauçà per a empreses privades d’R+D (38.000 € per any).

[Font: Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. 06/05/2019]

[Foto: Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme]