Ajudes

El govern convoca ajudes per accions especials en R+D

Al BOIB del 30 de novembre es publica la resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, del 6 de novembre de 2012 per la qual s’ofereixen ajuts per dur a terme accions especials en R+D.

Els objectius científics que s’intenten assolir amb aquests ajuds son promoure l’intercanvi i la difusió del coneixement científic, consolidar la activitat investigadora, integrear la recerca de les Illes Balears i potenciar un increment del potencial científic.

Les accions que poden ser objecte de les ajudes son les actuacions de preparació de propostes per a la participació d’equips de recerca en el Programa Marc d’R+D+I de la UE, les accions de política científicotecnològica que tinguin una urgència i un interès especials, les actuacions concertades de caràcter científicotècnic, el suport a les activitats de difusió i d’explotació de tecnologies i resultats d’R+D i el reforçament de les necessitats en equips tecnològics i infraestructura destinats a la recerca.

Llegeix més...