Ajudes

El Consell de Ministres aprova 187 milions d'euros per a equipament cientificotècnic

El Consell de Ministres ha aprovat 187 milions d'euros perquè els organismes públics de recerca i els centres públics de R+D, entre d’altres, puguin adquirir, instal·lar o actualitzar l'equipament cientificotècnic necessari per a duu a terme les seves recerques.

Aquesta convocatòria s'emmarca en el Subprograma Estatal d'Infraestructures de Recerca i Equipament Cientificotècnic.

La convocatòria, que té com a objectiu proveir als organismes de recerca de l'equipament òptim perquè puguin millorar els seus resultats i impacte científic, econòmic i social, serà gestionada per l'Agència Estatal de Recerca i cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Aquesta quantia total es distribueix en 27 milions d'euros com a subvenció i 160 milions d'euros com a bestreta reemborsable FEDER i préstec.

Llegeix més...

Convocatòria d'ajudes predoctorals en Oncologia de l'AECC

La Junta Provincial de Balears de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha publicat les bases de la convocatòria d'ajudes predoctorals en Oncologia, amb la finalitat d'estimular nous projectes que impliquin un benifici per a la nostra societat i, en definitiva, per a la comunitat científica internacional.  

L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure la formació d’investigadors a través de la realització de la seva tesis doctoral en càncer.

La durada de les ajudes serà de tres anys.

Cada beca comptarà amb un finançament anual de 20.000 € bruts, i una dotació de fins a 5.000 € anuals els dos primers anys per a material i equipament.

Llegeix més...

L'Agència Estatal de Recerca impulsarà ajudes per a la contractació de joves en activitats de R+D

El Consell de Ministres ha autoritzat a l'Agència Estatal de Recerca una convocatòria per impulsar la contractació laboral d'uns 1.000 joves en activitats de R+D, tant de personal tècnic com de gestió de la R+D, en organismes i entitats de recerca del sector públic.

La convocatòria compleix un doble objectiu: millora la formació i ocupabilitat de titulats universitaris o tècnics de formació professional, i reforça les activitats de recerca de les institucions i el rendiment d'infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o altres instal·lacions o serveis generals, inclosos els serveis de gestió de la recerca.

Aquestes ajudes tendran una durada de dos anys.

L'import econòmic de l'ajuda serà de 19.600 euros anuals en el cas de titulats universitaris i de 17.900 en el cas de titulats en formació professional.

Llegeix més...

Convocatòria d'ajudes a la recerca en ciències de la vida i de la matèria Ramón Areces

La Fundació Ramón Areces ha convocat el XIX Concurso Nacional per a la adjudicació d’Ajudes a la Recerca en Ciències de la Vida i de la Matèria.

En aquesta convocatòria, cada equip investigador pot presentar una única proposta.

Els temes són els següents:

- Malalties rares.
- Medicina de precisió i càncer.
- Sèpsia: alerta precoç, prevenció i tractament.
- Esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i Esclerosi múltiple (EM). Etiologia molecular i nous tractaments.
- Diàleg intercel·lular i interactoma: implicacions patològiques.
- Seguretat alimentària i biotecnologia.
- Energies renovables: materials i processos.
- Grafè, àtoms, clústers i nanopartícules metàl·liques. Fonaments i aplicacions.
- Materials superconductors d'alta temperatura.

Llegeix més...

Finançament per a la formació i la incorporació de personal investigador als centres de R+D de les Illes Balears

El Consell de Govern ha ratificat l’autorització prèvia per a la despesa corresponent a la convocatòria d’ajuts per formar personal investigador als centres de R+D i empreses de les Illes Balears i incorporar personal investigador al sistema de ciència de la comunitat autónoma.

Els ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E) tenen com a objectiu formar en recerca científica i tècnica als titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral.

Es finançaran 14 ajuts, 12 de la modalitat FPI i 2 de la modalitat FPI-E.

L’import màxim dels ajuts, de caràcter pluriennal, és de 1.251.418 € per al període 2018-2022. Aquest finançament compta amb una aportació del Fons Social Europeu (FSE).

Llegeix més...