Beques

Convocatòria de la beca Marcos Fernández 2016

La Fundación Leucemia y Linfoma convoca la Beca Marcos Fernández adreçada a finançar projectes d'equips d'investigació o de metges especialistes en Hematologia, Oncologia per contribuir a la millora en el diagnòstic i tractament de la leucèmia, el limfoma, el mieloma i altres malalties hematològiques.

S'hi poden presentar els metges especialistes en Hematologia o Oncologia o MIR que es trobin en el darrer any de formació o bé especialistes en Pediatria que acreditin un període de formació postgraduada específica en Hematologia o Oncologia.

També s'hi poden presentar els llicenciats en Biologia, Farmàcia i/o Química que acreditin un període no inferior a 4 anys de formació postgraduada o que estiguin adscrits a un centre hospitalari o grup de recerca relacionat amb aquestes malalties.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de la beca finalitza el 10 de gener de 2017.

Llegeix més...

La Acadèmia Mèdica Balear va lliurà les beques per a la Rotació de Residents 2016

La Acadèmia Mèdica Balear va lliurar les beques per a la Rotació de Residents 2016.

L'acte comptar amb la presència del Dr. Antoni Bennasar, president del Col·legi de Metges; la consellera de Salut, Patricia Gómez; el Dr. Jordi Regna, president de l'Acadèmia Mèdica Balear; i el Dr. Àlvar Net, president de la Académia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Aquestes beques dotades econòmicament per la Acadèmia de Ciències Mèdiques, compten amb un pressupost de 1.500 euros cadascuna.

Llegeix més...

L'AEP ha publicat la primera convocatòria de beques per estades de pediatres a l'estranger

L'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEP) ha publicat la Primera convocatòria de beques per estades de pediatres a l'estranger.

Es convoquen 2 beques, per un import de 30.000 € cadascuna, per a estades de llarga durada de pediatres membres de l'AEP a centres hospitalaris o de recerca estrangers, amb l'objectiu de fomentar l'aprenentatge de tècniques diagnòstiques, terapèutiques o de laboratori en centres de reconegut prestigi internacional.

L'estada, d'una durada de 12 mesos, es realitzarà a partir del mes de gener de 2017.

Llegeix més...

El Govern balear convoca 23 beques i contractes per al personal investigador

El vicepresident del Govern, Bien Barceló, acompanyat pel director general d'Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, i pel director general de Fons Europeus, Félix Pablo, ha manifestat que les properes setmanes sortiran convocatòries per un total de 23 beques i contractes per a investigadors, per un valor total de 1.891.418 euros. La dotació esmentada suposa un 14,87 % d'increment respecte a les convocatòries de l'any 2015.

Aquestes convocatòries estan emmarcades en la línia d'actuació "Capital Humà" del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, en els programes de Formació de personal d'R+D+I i en el d'Incorporació de personal d'R+D+I.

La finalitat d'aquestes beques és formar al personal d'R+D+I i incorporar personal d'R+D+I en el sector públic i també en el privat.

Llegeix més...

Convocatòria 2016 del Programa Beques Máster

El Centre Nacional d'nvestigacions Cardiovasculars (CNIC) ha obert la convocatòria 2016 del Programa Becas Master

Els participants, de qualsevol nacionalitat, hauran de ser graduats en alguna ciència biomèdica amb la titulació necessària per accedir als estudis d'un Màster Oficial d'una Universitat Espanyola i que vagin a desenvolupar el projecte experimental del Màster (si ho hi hagués) en un dels laboratoris del CNIC.

La finalitat d'aquestes beques és perfeccionar el potencial de recursos humans en el camp de la recerca cardiovascular, així com oferir ajuda econòmica per poder cursar un màster oficial de qualsevol universitat espanyola.

Llegeix més...