Beques

La Fundació MAPFRE convoca les beques Ignacio Hernando de Larramendi

La Fundació MAPFRE ha convocat les Beques Ignacio Hernando de Larramendi 2012. Aquestes beques van dirigides a la recerca o formació de professionals iberoamericans i portuguesos, i cuatre d'elles són específiques de l'àrea de salut.

Els temes sobre els quals han de versar la formació o la recerca són els següents: cirurgia ortopèdica, traumatologia i rehabilitació; dany cerebral i medul·lar (excloent neurodegeneratives); valoració del dany corporal; qualitat i seguretat clínica; alimentació i exercici físic.

La dotació de cadascuna de les beques és de 15.000€ i la seva durada d'un any a partir de la formalització de la mateixa.

Llegeix més...

El COIBA ha convocat la concessió de beques per activitats formatives corresponents a l’any 2012

El Col·legi d’Infermeria de les Illes Balears convoca la concessió de beques per a activitats formatives a infermeres/ers per un import total de 35.000€, dels quals 3.000€ són aportats per “La Caixa”.

Podran sol·licitar beques els col·legiats del COIBA, que estiguin al corrent de les quotes col·legials, per a qualsevol tipus d’activitat formativa de postgrau que estigui relacionada amb la professió infermera i que hagi estat realitzada i finalitzada entre l’1 de Setembre de 2011 i el 31 d’Agost de 2012. Queda exclosa de la convocatòria l’assistència a congressos, seminaris i tallers, així com els cursos realitzats en modalitat a distància i sense hores presencials, a excepció dels acreditats com a postgraus Universitaris.

Llegeix més...

La Agrupació Mutual Aseguradora publica la setena convocatòria de les seves beques

L'Agrupació Mutual Asseguradora concedeix 75 beques per a l'ajuda a nous professionals sanitaris en la preparació de les seves diferents especialitats durant l'any 2012/2013. Aquestes 75 beques es distribueixen en 50 beques per a la subvenció dels cursos de preparació a l'examen de M.I.R, 15 per a cursos de preparació a l'examen de F.I.R, i 10 per a cursos de preparació a l'examen d'I.I.R.

La quantia de cadascuna d'aquestes beques serà d'un màxim de 3.000€ euros en el cas dels cursos M.I.R, de 2.000€ per als cursos F.I.F i d'1.600€ per als cursos I.I.R, destinant-se exclusivament a despeses de docència impartida l'any 2012/2013.

Llegeix més...

El COIBA convoca beques per comunicacions orals a congresos.

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears ha convocat beques per a comunicacions orals o pòsters, amb la intenció de compensar el fet insular, el qual suposa una limitació per a les infermeres que vulguin presentar treballs a congressos. Aquestes beques es concediran a les presentacions per a congressos que tinguin lloc l'any 2012, i estan dotades amb un import total de 9.000€ a repartir entre totes les sol·licituds rebudes, amb un import màxim de 300€ per a cadascuna.

El període de presentació de les sol·licituds comença el 3 de setembre i finalitza el 21 de desembre. Durant el mes de gener de 2013 es notificarà la resolució. Es poden consultar les bases i accedir al formulari de la sol.licitud a través de l'enllaç proporcionat a continuació.

Llegeix més...