L’Hospital Comarcal d’Inca ha estat guardonat amb el premi Sanitaria 2000, a la categoria d’Acció Innovadora, per a la implementació del Sistema Surgical Safety List. A l’acte de lliurament del premi hi han assistit, el president de les Illes Balears, José Ramón Bauzá; el conseller de Salut, Martí Sansaloni, i el president de Sanitaria 2000, José María Pino, a més de tots els membres dels equips directius dels hospitals adscrits a l’Ib-Salut.

El director-gerent, Rafael Marcote, ha acudit acompanyat del coordinador assistencial, Carles Recasens; el director de Gestió, Fernando Nadal; la directora d'Infermeria, Joana Maria Bennasar, i el coordinador de la Subdirecció de Recursos Humans, Jaime Moll, a més del coordinador de quiròfans, el doctor Rafael Salazar, qui ha estat l'encarregat de recollir aquesta distinció.

Llegeix més...

En el BOE núm. 108, de 3 de maig de 2014, s'ha publicat la resolució de 23 d'abril de 2014, de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2014 del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les accions de dinamització del "Proyectos Europa Excelencia", Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, Subprograma Estatal de Generació de Coneixement, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

El Pla Estatal de R+D+I, que té com a objectiu principal promoure els coneixements científics i tecnològics, està fonamentat en quatre Programes Estatals: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilidad, el Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, el Programa Estatal d'Impuls al Lideratge Empresarial en R+D+I i el Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears celebra el XXXII Certamen d'Infermeria Balear, on es lliuraran els premis als millors treballs de recerca infermera.

Podran optar als premis els treballs originals i inèdits sobre competències assistencials, docents, gestores i investigadores i que no hagin estat publicats anteriorment.

Estan vetats els treballs de recerca que ja hagin estat prèviament subvencionats.

Llegeix més...

El Servei de Rehabilitació de l’Hospital Comarcal d’Inca ha implementat un sistema que permet als pacients dur a terme la feina de recuperació des de casa seva, encara que amb la supervisió dels professionals d’aquesta àrea assistencial.

Per implantar aquest nou mètode, l’Hospital ha estat dotat de la plataforma de telerehabilitació Play for Health (P4H), desenvolupada per la Fundació iBit en col·laboració amb el Servei de Salut de les Illes Balears. Amb la P4H s’aprofiten els avantatges que proporcionen les noves tecnologies, ja que combina la teràpia amb els recursos lúdics dels videojocs a fi que els pacients treballin les habilitats i les destreses necessàries.

Pel que fa als destinataris d’aquest sistema, els facultatius especialitzats en rehabilitació són els responsables de seleccionar els pacients candidats per seguir el programa de telerehabilitació. La selecció depèn de diversos factors: del tipus de teràpia que necessitin, que disposin d’un ordinador a casa i que tenguin uns coneixements bàsics d’informàtica. D'altra banda, els metges rehabilitadors s’encarreguen de definir els objectius i de prescriure les pautes de l’entrenament. A partir de les seves indicacions, es programa la P4H de manera personalitzada perquè cada pacient treballi des de casa el tipus d’entrenament establert.

Llegeix més...

La Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació ha publicat la convocatòria Europa Centros Tecnológicos.

Aquesta convocatòria forma part del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència, englobada al Programa Estatal d'Innovació Científica i Tècnica i d'Innovació.

El programa comprèn una concessió d'ajudes amb l'objectiu d'afavorir la participació dels centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica espanyols.

Es poden beneficiar d'aquestes ajudes els centres tecnològics que figurin en el registre voluntari creat per la Secretaria d'Estat de Recerca Desenvolupo i Innovació i es contempla la possibilitat de realitzar subcontractacions sempre que es compleixin determinats requisits.

Llegeix més...

La Real Acadèmia de Medicina de las Illes Balears ha guardonat a tres investigadors de la Universitat de ls Illes Balears, entre ells, a la doctora Concepción Sáez-Torres, investigadora de l'Institut Universitari de Recerca en Ciències de la Salut (IUNICS).

La doctora Sáez-Torres ha estat premiada amb el premi Metges Rosselló, Urologia, pel treball “Diagnòstic de les alteracions metabòliques urinàries relacionades amb l'etiologia de la litiasis renal, en una mostra de població infantil sana de Mallorca”.

Llegeix més...

La Fundació Lilly ha convocat la XIII edició dels  Premis de Recerca Biomèdica Preclínica i Clínica 2014.

La Fundació contribueix al desenvolupament i millora de la salut ciutadana, mitjançant activitats relacionades amb la recerca i la formació, entre altres temàtiques.

La convocatòria està oberta als investigadors que col·laborin i investiguin en Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya. El termini de presentació de propostes finalitzarà el dia 28 de febrer de 2014.

Llegeix més...

Dins del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica, el Ministeri d'Economia i competitivitat convoca EQUIPA 2014: un programa de concessió d'ajudes per a l'adquisició, actualització i manteniment d'equipament científic-tecnològic per a la realització d'activitats de R+D.

Podran accedir a les ajudes les empreses, centres tecnològics privats i centres privats de suport a la innovació tecnològica que estiguin instal·lats en un parc científic i tecnològic en el moment de la publicació de la convocatòria.

Els conceptes susceptibles d'ajuda són l'adquisició d'equipament científic i tècnic, la instal·lació de l'equipament i els programes i aplicacions informàtiques de caràcter especialitzat i tècnic. Les actuacions objecto de les ajudes hauran de dur-se a terme en el 2014.

El projecte està finançat amb una dotació total de 40 milions d'euros. La quantia màxima del préstec serà del 75% de les despeses subvencionables (sense que el pressupost presentat pugui ser inferior als 50.000 euros) amb un termini màxim d'amortització de 10 i un tipus d'interès del 0,501%.

Llegeix més...

L’Hospital Universitari Son Espases ha lliurat els Premis d’Investigació del centre hospitalari de l’edició de 2013 en les categories de Millor Publicació Científica, Projectes Pilot i Borsa de Viatge.

Els Premis d’Investigació de Son Espases, amb una dotació de 19.200  €, són una iniciativa anual de la Comissió d’Investigació que pretén fomentar l’activitat científica de totes les categories dels professionals sanitaris del centre hospitalari de referència de les Illes Balears i recompensar l’excel·lència assolida en aquesta matèria.

Com hem dit, hi ha tres categories de premis remunerats: Millor Publicació Científica, amb què es premia la publicació d’un article a la revista que ha tengut un factor d’impacte més gran; Millor Projecte Pilot, amb què es dóna suport a projectes que poden ser finançats en convocatòries externes, i, finalment, ajudes per a despeses de viatge i inscripció en congressos científics per al personal que hi assisteix per fer-hi alguna aportació (pòster o comunicació).

Llegeix més...

En el BOE de 30 de setembre s'ha publicat la convocatòria del Programa de R+D+I orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 28 de gener de 2014.

El Programa de R+D+I orientada als Reptes de la Societat pretén unificar esforços en matèria de recerca científica bàsica, recerca tecnològica i innovació desenvolupada per grups de recerca, tant en el sector públic com en l'empresarial, i també vol donar resposta a diferents reptes de la societat: (1) Salut, canvi demogràfic i benestar; (2) Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima; (3) Energia, segura, eficient i neta; (4) Transport intel·ligent, sostenible i integrat; (5) Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres; (6) Canvis i innovacions socials; (7) Economia i societat digital; (8) Seguretat, protecció i defensa.

Llegeix més...

Subcategories

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.