Back Estàs aquí:Home Bibliosalut

Bibliosalut

PubMed Central inclou filtres de cerca i articles retractats

PubMed Central és el repositori d'articles a text complet de la National Library of Medicine.

Actualment recull més 4 milions d'articles, per la qual cosa s'han incorporat filtres per facilitar la recuperació d’aquests articles.

Alguns dels filtres que permeten refinar les cerques són els següents:

 • Autor del manuscrit
 • Explorar el contingut històric digitalitzat
 • Localitzar els 1,35 milions de documents en accés obert
 • Incloure en la cerca articles amb menys de 12 mesos d'embargament
 • Data de publicació
 • Organismes que financen la recerca

Llegeix més...

Bibliosalut participa a la 15th Conference of the European Association for Health Information and Libraries (EAHIL 2016)

Bibliosalut participa a la 15th Conference of the European Association for Health Information and Libraries (EAHIL 2016), que es realitza a Sevilla, entre els dies 6 i 10 de juny. Aquest congrés, dirigit als professionals de la documentació científica en ciències de la salut, se celebra biennalment a diferents ciutats d'Europa. En aquesta ocasió els companys de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía s'han encarregat de l'organització d'aquest esdeveniment europeu.

En aquesta edició Bibliosalut hi participa amb la presentació de dues comunicacions, una oral i l'altra en format pòster, impartint un curs i formant part del comitè científic.

Llegeix més...

Bibliosalut / Infermeria, un nou accés a Bibliosalut per a les infermeres

Estrenam Bibliosalut / Infermeria (http://www.bibliosalut.com/infermeria), coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Infermeria.

Es tracta d'un accés personalitzat a Bibliosalut per a les infermeres on, al marge de tot el contingut habitual de Bibliosalut, anirem destacant recursos i serveis d'interès per a aquest col·lectiu professional, com són:

 • Bases de dades destacades d'ús més freqüent.
 • Selecció de les revistes d'infermeria a Bibliosalut.
 • Relació de les revistes d'infermeria amb factor d'impacte 2014 (ordenades per FI i per títol), amb un enllaç directe a les revistes que teniu accessibles a Bibliosalut (35 % d'aquesta llista).
 • E-books destacats.
 • Enllaços d'interès.
 • Activitats formatives de Bibliosalut.

Llegeix més...

Increment de l'activitat del Servei d'Obtenció de Documents (SOD) en 2015

Tal com es pot comprovar a les estadístiques de 2015 de l'ús del Servei d'Obtenció de Documents (SOD), el número de peticions de documents realitzades pels usuaris de Bibliosalut fou de 23.674, el que suposa un augment del 23 % respecte de 2014. Aquestes peticions de documents es varen cursar a 215 biblioteques i es varen resoldre positivament el 92,5 %, en una mitjana de 0,95 dies.

El Servei d'Obtenció de Documents de Bibliosalut compta actualment amb 3.194 usuaris, dels quals 1.315 el varen fer servir en 2015.

Així mateix, el Servei d'Obtenció de Documents va atendre en 2015 12.582 sol·licituds de documents realitzades per 226 biblioteques d'Espanya.

Llegeix més...