Missió d'Infosalut

Mitjançant Infosalut pretenim difondre, entre els professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, la informació que es genera al propi sistema sobre formació, investigació i innovació, gestió sanitària, salut pública i farmàcia, així com altres notícies nacionals i internacionals d'interès en l'àmbit sanitari. El fi últim és el de contribuir a la millora de la qualitat de les tasques assistencial, docent, investigadora i de gestió sanitària.