Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica Acord sobre el dret d'ús del logotip de farmàcies en línia

Acord sobre el dret d'ús del logotip de farmàcies en línia

En el BOE núm. 162, de 8 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General de Sanitat i Consum, per la qual es publica l'Acord de subllicència entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Salut) sobre el dret d'ús del logotip de farmàcies en línia.

El 12 de març de 2015 es va subscriure un Acord de llicència del logotip de farmàcies en línia subscrit entre la Unió Europea i l'AEMPS.

L'Acord de subllicència, que no implica dotació pressupostària, té com a objecte subllicenciar a favor de la nostra comunitat autònoma, l'exercici de qualsevol dels següents drets corresponents al logotip de farmàcies en línia:

  • Ús, impressió, reproducció i emmagatzematge.
  • Publicació, distribució de còpies, emissió, difusió, transmissió i/o comunicació al públic per diferents mitjans.

Es constituirà una Comissió de seguiment per controlar el desenvolupament i execució d'aquest Acord, i també per efectuar el seguiment de les seves activitats.

Aquest Acord tendrà efectes a partir de l'endemà de la signatura i la seva durada serà de 4 anys.

[Font: BOE. Núm. 162. 08/07/2015 ]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/07/2015 - L'AEMPS posa en funcionament un web de venda de medicaments per Internet.

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]