Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica Aprovació del Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments

Aprovació del Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments

El Govern ha aprovat el Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Aquesta Llei es va aprovar l'any 2006, produint-se diverses modificacions posteriors, fins a arribar a aquest Text únic.

La finalitat de l'aprovació del Text Refós és incrementar la seguretat jurídica enfront d'aquesta regulació contínua, homogeneïtzar la terminologia utilitzada en les normes, garantir i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions del Sistema Nacional de Salut, i altres finalitats associades a la farmacovigilància i a la falsificació de medicaments.

En l'elaboració d'aquest text hi han participat les comunitats autònomes.

[Font: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 24/07/2015]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*23/12/2015 - Correcció d'errors del Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments.