Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica Es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears

Es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat el Decret 86/2015, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears, i la regulació de la seva composició, l'organització i el funcionament. La Comissió, adscrita a la Direcció General del Servei de Salut, té els objectius d'establir els criteris i les condicions d'ús dels medicaments —per garantir que s'empren amb la qualitat, la seguretat i l'eficiència màximes— i dictar estratègies de millora per a la gestió eficient dels recursos farmacèutics que assegurin l'equitat de l'accés a aquests recursos i la transparència en la presa de decisions. La Comissió estarà formada per un president i 19 vocals.

Entre les funcions de la Comissió Farmacoterapèutica destaquen les següents: emetre criteris d'ús dels medicaments que requereixin una anàlisi comparada de l'eficàcia, la seguretat i l'eficiència que presenten; harmonitzar els criteris d'ús en els diferents centres i nivells assistencials del Servei de Salut a fi de garantir la continuïtat dels tractaments i la conciliació de la medicació dels pacients; elaborar protocols farmacoterapèutics per a les patologies que requereixin una supervisió i un seguiment especials; fer l'anàlisi d'eficiència i el seguiment de les condicions d'ús aprovades, dels resultats d'efectivitat en termes de salut i de l'impacte pressupostari dels medicaments avaluats, i acordar l'ús i l'adquisició de medicaments no inclosos en el finançament del Sistema Nacional de Salut.

[Fonts: Conselleria de Salut. 23/10/2015 - BOIB. Núm. 155. 24/10/2015]

[Foto: Hospital Son Llàtzer]