Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica Autorització de la despesa sobre el servei de manteniment del gestor del catàleg de medicaments

Autorització de la despesa sobre el servei de manteniment del gestor del catàleg de medicaments

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat la despesa corresponent al servei de manteniment i suport del gestor del catàleg de medicaments i de la prestació farmacèutica, per valor de 521.804 €, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2016, 2017 i 2018.

Les funcions del sistema gestor de la prestació farmacèutica del Servei de Salut de les Illes Balears (GAIA) inclouen la gestió del catàleg corporatiu de medicaments i productes sanitaris, la gestió de la facturació, les dispensacions mitjançant les oficines de farmàcia, la gestió dels reintegraments de les despeses de farmàcia i l'explotació de les dades bàsiques del consum dels medicaments i productes sanitaris prescrits i dispensats per mitjà del Sistema de Recepta Electrònica i la gestió del Fons de Garantia Assistencial.

Per garantir el funcionament correcte de GAIA i resoldre les incidències que hi puguin sorgir cal disposar d'un servei de manteniment i suport expert. També hi ha la necessitat de mantenir actualitzada regularment la informació del catàleg de medicaments i elaborar anàlisis de dades i indicadors sobre el consum de medicaments i productes sanitaris.

[Font: Conselleria de Salut. 04/12/2015]

[Foto: e-Magine Art / Pills 3 / CC-by-sa-3.0 de]