16
Dic, Oct
15 Noves Notícies
Categoria: Farmacoterapèutica

Normativa sobre substàncies i preparats medicinals psicotròpics

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 120, de 18 de maig de 2016, s'ha publicat l'Ordre SSI/748/2016, per la qual s'inclouen determinades substàncies en l'Annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació i es transfereix de llista de control la substància 1-benzilpiperazina (BZP).

El seu consum planteja determinats riscos sanitaris i, a més, no disposa d'utilitat terapèutica establerta o reconeguda. 

Actualment, no existeixen medicaments autoritzats a Espanya que continguin aquestes substàncies en la seva composició.

Per al seu control, es resol en aquesta Ordre afegir i transferir diferents substàncies en els annexos del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

S'hi inclouen les substàncies següents:

Llista I de l'Annex I

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenilo)-n-[(2-metoxifenil)metil]etanamina (25B-NBOMe,2C-B-NBOMe) i la substància 2-(4-cloro-2,5-dimetoxifenilo)-n-[(2-metoxifenilo) metil]etanamina (25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe).

Llista II de l'Annex I

Naftalen-1-ilo(1-pentilo-1h-indol-3-ilo) metanona (JWH-018), la sustancia 1-(5-fluoropentilo)-1h-indol-3-ilo-naftaleno-1-ilmetanona (AM-2201) i la substància (R,S)-1-(1,3-benzodioxol-5-ilo)-2-(metilamino)propano-1-ona (Metilona,beta-ceto-MDMA).

Així mateix, es transfereix la substància 1-bencilpiperazina (BZP) de la llista IV a la llista II de l'Annex I.

Es deroga l'Ordre SAS/1916/2009, de 8 de juliol, per la qual s'inclou la substància 1-benzilpiperazina (BZP) a l'Annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regula la fabricació, distribució, prescripció i dispensació de substàncies i preparats psicotròpics.

[Font: BOE. Núm. 120. 18/05/2016]

[Foto: Global Panorama / Antibiotics / CC-by-sa-3.0 de]