Categoria: Farmacoterapèutica

Pagament de factures de despeses per subministraments de farmàcia hospitalària

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern ha ordenat, com a mesura provisional, la imputació immediata al pressupost i el pagament de les factures corresponents a diferents subministraments de farmàcia hospitalària i sanitaris, així com de materials auxiliars contractats per la Central de Compres del Servei de Salut durant l'exercici de 2016, per un import de 29.602.135,68 €.

D'acord amb la Llei 14/2014, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern, a proposta del conseller competent en matèria d'hisenda, pot ordenar la mesura provisional que aquests crèdits s'imputin immediatament al pressupost a l'efecte de fer els pagaments corresponents, excepcionalment per al reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la hisenda de la Comunitat Autònoma.

El Servei de Salut de les Illes Balears té obligacions pendents d'imputar al pressupost per un import de 29.602.135,68 € derivades de la contractació extrajudicial efectuada per la Central de Compres del Servei de Salut de les Illes Balears. D'acord amb la Instrucció 2/2012, de 12 de març, s'ha comprovat que la contractació es va produir sota els principis de bona fe i confiança legítima, que les factures afectades corresponen a subministraments efectivament rebuts pel Servei de Salut i que les valoracions econòmiques s'ajusten als costs dels subministraments.

En el termini màxim de quinze dies hàbils, el Servei de Salut ha d'iniciar el procediment de revisió d'ofici per a la declaració de nul·litat, i posteriorment l'expedient s'ha de trametre a la Intervenció General perquè el fiscalitzi abans que el director general del Servei de Salut dicti l'aprovació de la liquidació definitiva.

A més a més, pel que fa al tram de finançament de dèficit públic d'exercicis anteriors no finançats amb el fons de liquiditat autonòmica (FLA), resten 149,3 milions d'euros disponibles durant el mes de març d'enguany. Aquests romanents poden utilitzar-se únicament per al pagament dels deutes anteriors a 2017 i per atendre, especialment, el pagament dels proveïdors dels serveis públics fonamentals d'educació, sanitat i serveis socials, un fet que s'escau en el cas de les despeses derivades d'aquest Acord del Consell de Govern.

[Font: Conselleria de Salut. 24/02/2017]

[Foto: Hospital Son Llàtzer]

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.