Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica Pagament de les factures de subministrament de productes farmacèutics i sanitaris

Pagament de les factures de subministrament de productes farmacèutics i sanitaris

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha acordat la imputació immediata al pressupost i el pagament de les factures corresponents al subministrament de productes de farmàcia hospitalària, productes sanitaris i materials auxiliars de la Central de Compres, per als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per un import de 68,2 milions d’euros, comptabilitzats per les gerències de les diferents àrees de salut, sectors i hospitals del Servei de Salut.

L’acord preveu que, de manera excepcional, es pugui ordenar la imputació immediata al pressupost d’aquestes factures per evitar un retard en l'abonament que hauria condicionat el compliment del període mitjà de pagament (PMP) als proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual podria superar els 60 dies en cas de demora del pagament d’aquestes factures, molt per sobre del termini legal de 30 dies.

Així mateix, l’incompliment del PMP també suposaria un increment dels processos de reclamació d’interessos de demora per part dels creditors, la qual cosa suposaria un greu perjudici per a la hisenda pública autonòmica. En aquest sentit, recentment s’ha reduït el PMP global de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al mínim de la sèrie històrica d’aquest indicador, i el passat mes de febrer es va situar en 12,79 dies, un termini molt inferior al límit preceptiu de 30 dies.

La Llei 14/2014 de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears preveu que, excepcionalment, es puguin realitzar reconeixements extrajudicials de crèdits, a proposta de la Conselleria d’Hisenda, per imputar al pressupost aquests tipus de pagaments a compte, a l’efecte de dur a terme els abonaments corresponents.

[Font: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. 13/04/2018

[Foto: Infosalut]