Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica Abordatge de noves mesures per a garantir l'abastiment de medicaments

Abordatge de noves mesures per a garantir l'abastiment de medicaments

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha traslladat a tècnics de les administracions sanitàries, professionals sanitaris, pacients, distribuïdors i indústria un primer esborrany del Pla de Garanties de Proveïment de Medicaments perquè facin aportacions de millora.

En el Pla es plantegen tres objectius generals per a millorar la prevenció, gestió i informació sobre els problemes de subministrament.

-Entre les mesures relacionades amb la prevenció dels problemes de subministrament, figuren un pla de control dels medicaments comercialitzats; l'adopció de mesures reguladores; l'adopció de mesures especials per als medicaments essencials; i la revisió de la política sancionadora en funció de l'impacte clínic i de la gravetat del problema de subministrament originat.

-Respecte a gestionar de forma eficient els problemes de subministrament es plantegen tres grups de mesures: identificació precoç, millora d'eines per a la gestió i millora de les actuacions per a obtenir les alternatives terapèutiques.

-Respecte a informar dels problemes de subministrament, té com a finalitat satisfer, en la mesura que sigui possible, les expectatives de pacients i professionals sanitaris oferint información útil i de la forma més ágil.

A més, existeix un quart objectiu transversal que és la coordinació amb altres països de la UE, així com la participació i involucració de les parts interessades (pacients, professionals sanitaris, administracions sanitàries, distribuïdors i indústria) i l'avaluació contínua del Pla.

Per això, l'esborrany del Pla proposa, entre altres mesures, proporcionar un servei de comunicació activa, permanentment actualitzada i accessible sobre els problemes de subministrament en la pàgina web de la AEMPS; i integrar la informació sobre els problemes de falta de subministrament amb els sistemes d'informació dels professionals sanitaris perquè estigui disponible en les seves aplicacions, tant per a la dispensació com per a la prescripció.

Espanya compta ja amb una bateria de mesures davant problemes de desproveïment com són la distribució controlada de les unitats disponibles, la sol·licitud a altres laboratoris amb el mateix medicament perquè augmenti la seva producció, la paralització de possibles exportacions de medicaments en risc de problemes de subministrament o la importació excepcional de medicaments estrangers.

També disposa d'un sistema d'informació de problemes de subministrament actualitzat i disponible al públic, a través de la pàgina web de la AEMPS. Aquesta informació es rep dels laboratoris, en la major part dels casos, de professionals i de comunitats autònomes de forma normalitzada.

El Pla de Garanties de Proveïment de Medicaments és una de les línies d'actuació del Pla Estratègic 2019-2022 de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

[Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 22/03/2019]

[Foto: mensatic / Tablet / CC-by-sa-2.0 ]

Què en diu la premsa
*23/03/2019 periodicodeibiza.es - El acceso a los medicamentos en Baleares está garantizado pese a que su escasez se agrava.
*
23/03/2019 ultimahora.es - El acceso a los medicamentos en Baleares está garantizado pese a que su escasez se agrava.