Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica

Farmacoterapèutica

Inclusió i regulació de substàncies i preparats medicinals psicotròpics

En el BOE núm. 140, de 12 de juny de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/1091/2015, de 2 de juny, per la qual s'inclouen determinades substàncies a l'annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i preparats medicinals psicotròpics, així com la fiscalització i inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

El Consell Europeu va emetre una Decisió el mes de setembre de 2014, sobre mesures de control en determinades substàncies psicotròpiques, el consum de les quals plantegen riscos sanitaris, establint que els estats membres aplicaran, de conformitat amb la seva legislació nacional, en aquestes noves substàncies psicotròpiques les mesures de control i les sancions penals que corresponguin.

D'acord amb aquest Reial decret de 1977, es resol el següent:

Llegeix més...

Autoritzada una subvenció a la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha autoritzat la concessió d'una subvenció a favor de la Fundació de Ciències Farmacèutiques de les Illes Balears, per un valor de 15.028,58 euros, per al projecte Programa d'adherència al tractament farmacològic, realitzat durant l'any 2014.

L'objectiu d'aquest programa ha estat conscienciar els pacients crònics susceptibles de no complir el tractament terapèutic sobre l'ús racional del medicament, la responsabilitat amb la medicació i l'adherència al tractament per aconseguir una millora clínica en el control de la patologia crònica, disminuir els problemes que hi estan associats i avaluar el canvi de la qualitat de vida quan es duu a terme una bona adherència.

Per a la consecució de l'adherència terapèutica als tractaments i conscienciar els pacients de la responsabilitat amb la medicació, la Fundació de Ciències Farmacèutiques ha realitzat diferents actuacions al llarg de l'any 2014, entre les quals destaquen l'organització de tallers grupals, el seguiment de pacients polimedicats o el control de la dispensació farmacèutica mitjançant les dades de la recepta electrònica en diferents oficines de farmàcia, entre d'altres.

Llegeix més...

S'ha donat el vistiplau definitiu al Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C

S'ha celebrat el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS), on a més de l'hepatitis C, s'han tractat altres temes.

Hepatitis C

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i els consellers de Sanitat de les diferents comunitats autònomes han donat el vistiplau definitiu al Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C.

El Pla està format per quatre línies estratègiques:

Llegeix més...

Els pacients amb hepatits C rebran tractament amb els nous medicaments

El comitè d'experts liderat pel Dr. Joan Rodés, ha presentat al Ministeri de Sanitat, les línies generals del Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C, amb la finalitat de rebaixar la morbimortalitat dels pacients del sistema sanitari públic.

En l'elaboració del Pla han col·laborat les comunitats autònomes, els consells professionals de Medicina, Infermeria i Farmàcia, les societats científiques implicades i les associacions de pacients.

El Pla consta de quatre línies de treball: conèixer la magnitud del problema i la seva prevenció, dissenyar l'estratègia terapèutica, definir els mecanismes de coordinació i avançar en la recerca.

Llegeix més...

Uns 4.500 pacients han començat el tractament amb nous fàrmacs per a l'hepatitis C

Segons el ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, uns 4.500 pacients han començat el tractament amb els nous antivirals per tractar l'hepatitis C, una estimació feta en base als fàrmacs comprats per les comunitats autònomes.

El ministre ha fet aquestes declaracions en el marc de la seva intervenció en el Ple del Senat, en resposta a una pregunta sobre el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C. També s'ha referit a la posada en funcionament d'aquest Pla.

Així mateix, Alfonso Alonso ha manifestat que es mantenen converses amb la indústria farmacèutica per incorporar fàrmacs innovadors contra l'hepatitis C al finançament públic.

Llegeix més...