Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica

Farmacoterapèutica

El Ministeri de Sanitat aprova la Real Farmacopea Española i el Formulario Nacional

En el BOE núm. 18, de 21 de gener de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/23/2015, de 15 de gener de 2015, per la qual s'aprova la cinquena edició de la Real Farmacopea Espanyola i la segona edició del Formulari Nacional.

La Farmacopea és la normativa sobre la qualitat física, química i biològica dels principis actius i excipients, quant als components dels medicaments d'ús humà i veterinari; també conté les regles sobre els mètodes analítics per al seu control.

L'actualització d'aquest document és periòdica i s'efectua d'acord al que hi ha especificat per llei. En la seva elaboració es té en compte la Farmacopea Europea i les monografies singulars espanyoles.

Llegeix més...

Sanitat trasllada a les comunitats autònomes el seu compromís sobre els medicaments de l'hepatitis C

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha acordat amb les societats científiques i amb els pacients que els nous medicaments contra l'hepatitis C arribin equitativament a totes les comunitats autònomes, la qual cosa ha posat en coneixement dels consellers de Sanitat autonòmics.

El Ministeri treballa en un Pla Estratègic sobre el tema, la finalitat del qual és l'extensió gradual del tractament combinat enfront del virus.

Així mateix, Sanitat ha traslladat a les comunitats autònomes el propòsit de finançar nous medicaments per a l'hepatitis C.

Llegeix més...

La Secretària General de Sanitat ha publicat l'acord entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'AEMPS sobre l'adquisició de talonaris de receptes

En el BOE núm. 257, de 23 d'octubre, s'ha publicat la Resolució de dia 1 d'octubre de 2014, de la Secretària General de Sanitat i Consum, per la qual es publica l'Acord entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual es fixen les condicions en l'adquisició de talonaris de receptes oficials d'estupefaents.

La regulació de les receptes oficials, les condicions especials de prescripció i la dispensació d'estupefaents per a ús humà i veterinari estan contemplades en el Reial decret 1675/2012, de 14 de desembre.

La finalitat de l'acord és dirigir el procediment que cal seguir en l'adquisició de talonaris de receptes oficials d'estupefaents, per a ús humà i veterinari, i també dels talonaris de vals d'estupefaents.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat ha comunicat que s'ha arribat a un principi d'acord per incloure en el sistema públic un fàrmac contra l'hepatitis C

Ana Mato, ha notificat que hi ha un principi d'acord entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el laboratori que fabrica el medicament Sofosbuvir, amb la finalitat d'incloure'l en el sistema de finançament públic.

Sofosbuvir és un medicament innovador que actua contra l'hepatitis C.

La proposta es presentarà pròximament a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat reforça el paper del farmacèutic en el seguiment del pacient crònic i l'ús responsable farmacoterapèutic

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato va presentar el dia 5 de juliol, al costat de la presidenta del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, Carmen Peña, les propostes que desenvolupen l'Acord marc subscrit per al desenvolupament del Pacte per la Sostenibilitat i la Qualitat del Sistema Nacional de Salut l'octubre de 2013. En el document també han col·laborat societats científiques i organitzacions implicades en el tema.

El desenvolupament de l'acord afronta tres grans àmbits:

  • El Pacte per la Sanitat, des del punt de vista dels farmacèutics.
  • L'ordenació i el desenvolupament professional del col·lectiu.
  • La seva contribució en la implementació de l'eina i els projectes de Gestió Clínica.

Llegeix més...