Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica

Farmacoterapèutica

El Ministeri de Sanitat ha regulat l'autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial

En el BOE núm. 144, de 14/06/2014, s'ha publicat el Reial decret 477/2014, de 13 de juny, pel qual es regula l'autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial.

Aquests medicaments de teràpia avançada comprenen els medicaments de teràpia gènica i els de teràpia cel·lular somàtica, els productes d'enginyeria tissular i els medicaments combinats de teràpia avançada.

El procediment d'autorització de medicació de teràpia avançada correspon a les autoritats competents de l'estat membre.

Llegeix més...

La flecaïnida ha estat inclosa a la llista de principis actius d'estret marge terapèutic

A la normativa del Ministeri de Sanitat de l'any 2007 es realitzava la darrera actualització de la llista de principis actius amb estret marge terapèutic, és a dir, aquells medicaments que no poden ser substituïts per altres en la dispensació. Després d'aquesta actualització, la llista contenia els components següents: acenocumarol, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, metildigoxina, fenitoïna, liti, teofil·lina, warfarina i levotiroxina.

En un informe de maig de 2013, després d'un procés d’avaluació, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va estimar que la flecaïnida ha de ser considerada un principi actiu d'estret marge terapèutic.

Llegeix més...

La Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del SNS ha acordat actualitzar les aportacions econòmiques en prestacions farmacèutiques

En el BOE núm. 312 de 30/11/2013 s'ha publicat la resolució de 18 de desembre de 2013, de la Direcció general de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es procedeix a l'actualització de la quantia màxima corresponent als medicaments pertanyents als grups ATC d'aportació reduïda, i s'actualitzen els límits màxims d'aportació mensual per a les persones que ostentin la condició d'assegurat com a pensionistes de la Seguretat Social i els seus beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria.

A partir de l'1 de gener de 2014, es procedeix a:

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat simplifica la prescripció i dispensació dels medicaments estupefaents d'ús humà i veterinari

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un Reial decret que simplifica la prescripció i dispensació dels medicaments estupefaents d'ús humà. L'objectiu és millorar l'accés als pacients i rebaixar la burocràcia als professionals.

La norma forma part del desenvolupament reglamentari de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

A partir d'ara s'estableix el requeriment d'una sola recepta mèdica i s'amplia el termini de prescripció d'aquests medicaments.

Llegeix més...

La CE ha adoptat una Proposta sobre els assajos clínics de medicaments per a ús humà

La Comissió Europea ha adoptat una Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els assajos clínics de medicaments per a ús humà. Una vegada hagi estat aprovada, la proposta de Reglament substituirà la Directiva 2001/20/CE sobre assajos clínics.

La proposta de reglament té com objectiu assegurar que la normativa per a la realització d’assajos clínics sigui idèntica a tota la Unió Europea, fet que facilitarà la realització d’assajos clínics multinacionals a Europa.

Algunes propostes concretes són:

Llegeix més...