Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacovigilància Risc d'amputació no traumàtica de membres inferiors amb canagliflozina

Risc d'amputació no traumàtica de membres inferiors amb canagliflozina

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha comunicat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat que després de realitzar la corresponent avaluació es confirma que el tractament amb canagliflozina podria augmentar el risc d'amputació no traumàtica en membres inferiors.

Així mateix, es contempla la possibilitat que la dapagliflozina i l'empagliflozina també es puguin associar a un increment del risc.

La canagliflozina és un antidiabètic oral, adscrit al grup dels inhibidors reversibles del cotransportador de sodi-glucosa de tipus 2 (SGLT-2), que actua de manera que redueix la reabsorció renal de glucosa i produeix diüresi osmòtica.

L'AEMPS efectua les següents recomanacions als professionals sanitaris:

Respecte a la canagliflozina

  • Cal considerar la possibilitat d'interrompre el tractament en aquells pacients que desenvolupin complicacions importants en els peus (ulceracions o infeccions, etc.)

Respecte al grup terapèutic (canagliflozina, dapagliflozina, empagliflozina)

  • Cal vigilar es pacients amb la finalitat de detectar signes i símptomes provocats per la depleció d'aigua i sals corporals.
  • Així mateix, hauran de ser monitoritzats els pacients que presentin factors de risc per l'amputació, com  per amputacions prèvies, malaltia vascular perifèrica o neuropaties preexistents.
  • S'haurà d'iniciar tractament precoç dels problemes clínics que sorgeixin en els peus: ulceració, infecció, dolor de nova aparició o sensibilitat, entre d'altres.

Cal recordar als pacients la importància de les actuacions següents:

  • Seguir les pautes estàndard per a la cura rutinària preventiva del peu diabètic.
  • Mantenir una bona hidratació.
  • Informar al metge si es desenvolupen úlceres, decoloración de la pell, dolor de nova aparició o sensibilitat en extremitats inferiors.

Les sospites de reaccions adverses es notificaran al Centre Autonòmic de Farmacovigilància.

[Font: Conselleria de Salut. Direcció General de Planificació, Evaluació i Farmàcia. 13/02/2017 ]

[Foto: Pflegewiki-User ApoPfleger / diabetic foot syndrome CC BY­ND 2.0]

Notícies relacionades a Infosalut
*12/05/2017 - Risc d'augment de amputacions no traumàtiques de membres inferiors en pacients tractats amb canagliflozina.