Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacovigilància L'AEMPS informa de la contraindicació de UPTRAVI (SELEXIPAG)

L'AEMPS informa de la contraindicació de UPTRAVI (SELEXIPAG)

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, comunica que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat de la contraindicació de UPTRAVI (selexipag) amb l'ús concomitant amb inhibidors potents de citocrom P450 2C8 (per exemple, gemfibrozil).

El selexipag és un medicament de recent comercialització, per a la indicació del tractament a llarg termini de la hipertensió arterial pulmonar (HAP) en pacients adults en classe funcional (CF) II-III, segons l'OMS, en teràpia de combinació en pacients controlats, de forma insuficient, amb un antagonista del receptor de l'endotelina (ARE) i/o un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipus 5 (PDE-5). També està indicat en monoteràpia en pacients que no són candidats a aquestes teràpies.

L'AEMPS estableix les següents recomanacions als professionals sanitaris:

  • Es contraindica l'ús concomientant de UPTRAVI (selexipag) amb inhibidors potents del citocrom P450 2C8 (per exemple, gemfibrozil), ja que les dades indiquen que pot augmentar 11 vegades l'exposició al metabòlit actiu de selexipag, incrementant el risc de reaccions adverses.

  • S'ha de considerar un ajust de la dosi de selexipag quan s'administra juntament amb un inhibidor moderat de CYP2C8 (per exemple, clopidogrel, deferasirox o teriflunomida, o se'n suspèn l'administració.

És important notificar les sospites de reaccions adverses a través del formulari electrònic disponible en aquesta pàgina web.

[Font: Conselleria de Salut. 15/06/2017]