Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacovigilància Nota informativa sobre el consum de metamizol i risc d'agranulocitosi

Nota informativa sobre el consum de metamizol i risc d'agranulocitosi

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, comunica que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), després de la revisió dels casos d'agranulocitosi notificats en el Sistema Español de Farmacovigilància i el consum de metamizol a Espanya, vol recordar que els medicaments que contenen metamizol són medicaments subjectes a prescripció.

El metamizol és un analgèsic i antipirètic comercialitzat a Espanya amb diferents noms comercials. És molt utilitzat com a analgèsic en diferents situacions que presenten dolor agut de moderat a sever, i com a antipirètic, quan altres alternatives no són eficaces.

Entre les seves possibles reaccions adverses, l'aparició d'agranulocitosi o de neutropènia és coneguda i, encara que de freqüència molt baixa, és una reacció greu que pot arribar a produir la mort del pacient.

L'AEMPS recomana als professionals sanitaris:

  • Emprar metamizol només per a tractaments de curta durada (7 dies com a màxim), a les dosis mínimes.
  • Si és necessari un tractament perllongat, realitzar controls hematològics periòdics, incloent la fórmula leucocitària.
  • Durant el tractament, cal vigilar l'aparició de simptomatologia indicativa d'agrunulocitosi.
  • Abans de la prescripció d'aquest medicament, realitzar una anamnesi detallada per evitar el seu ús en pacients amb factors de risc d'agrunulocitosi.
  • Tenir molta precaució en els pacients d'edat avançada.
  • No utilitzar aquesta medicació en pacients en els quals no sigui possible realitzar controls.

Per a més informació, podeu consultar aquesta pàgina web de l'AEMPS.

És important notificar totes les sospites de reaccions adverses a través d’aquest formulari electrònic.

[Font: Conselleria de Salut. Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia. 31/10/2018

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal ]