Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacovigilància

Farmacovigilància

Conclusions de l'AEMPS sobre el Zydelig (idelalisib)

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat, en data 15 de juliol de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès un comunicat, després de la revaluació europea del balanç benefici-risc del Zydelig (idelalisib), del qual es desprenen les següents indicacions autoritzades:

  • Les indicacions fins ara autoritzades es mantenen, però l'ús com a tractament de primera línia en pacients de LLC portadors de deleció en 17p o mutació de TP53 es limita a aquells en els quals no es pugui utilitzar una altra alternativa terapèutica disponible.
  • S'ha de dur a terme una vigilància i monitorització estreta de la possible aparició d'infeccions i establir les mesures preventives corresponents.

Llegeix més...

Comunicat de la AEMPS sobre el Posaconazol (Noxafil)

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), ha emès un comunicat sobre el medicament Posaconazol (Noxafil), manifestant que els comprimits i la suspensió oral de posaconazol no han d'usar-se indistintament, sense ajustar la dosi i freqüència, després d'haver detectat errors de medicació amb l'intercanvi.

Noxafil és un fàrmac que conté el principi actiu posaconazol, autoritzat per a adults en el tractament d'infeccions fúngiques invasives (IFI) i en la Profilaxi de IFI en pacients inmunodeprimidos.

La AEMPS efectua les següents recomanacions als professionals sanitaris:

Llegeix més...

Informació sobre les contraindicacions del Riociguat (ADEMPAS)

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat, en data 27 de juny de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès un comunicat sobre les contraindicacions del RIOCIGUAT (ADEMPAS) en pacients amb hipertensió pulmonar associada a pneumònies intersticiales idiopàtiques (HP-NII).

S'ha interromput de forma prematura l'estudi RISE-IIP amb Riociguat una vegada detectat un augment de mortalitat i d'efectes adversos de gravetat, en el grup de pacients tractats amb aquest medicament.

ADEMPAS és un fàrmac d'ús hospitalari que s'empra per al tractament de pacients adults en classe funcional de II a III de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb hipertensió pulmonar troboembòlica crònica (HPTC) inoperable, o amb HPTC crònica persistent o recurrent després del tractament quirúrgic per millorar la capacitat per a la realització d'exercici.

Llegeix més...

Risc d'augment de amputacions no traumàtiques de membres inferiors en pacients tractats amb canagliflozina

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès un comunicat sobre el risc d'augment de amputacions no traumàtiques de membres inferiors en el grup de pacients tractats amb canagliflozina, una vegada detectada una incidència dues vegades major en l'amputació no traumàtica de membres inferiors, en un assaig clínic europeu anomenat CANVAS (CANagliflozin cardioVAScular Assessment Study / Estudi d'avaluació cardiovascular amb canagliflozina),

La canagliflozina és un medicament antidiabètic d'administració oral, que pertany al grup d'inhibidors reversibles. Es comercialitza amb els noms d'Invokana (canagliflozina) i de Vokanamet (canagliflozina / metformina).

Llegeix més...

Risc de reactivació del VHB en pacients que prenen inhibidors de la tirosina quinasa Bcr-Abl

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat en data 8 d'abril de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès un comunicat, sobre el risc de reactivació del virus de l'Hepatitis B (VHB) en pacients portadors crònics que segueixen tractament amb medicaments inhibidors de la tirosina quinasa Bcr-Abl: Imatinib, Dasatinib, Nilotinib, Bosutinib i Ponatinib.

Aquests medicaments estan indicats per al tractament de la leucèmia mieloide crònica i/o de la leucèmia limfoblàstica aguda.

L'AEPS efectua les següents recomanacions als professionals sanitaris:

Llegeix més...