Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacovigilància

Farmacovigilància

Canvis en la medicació Metotrexato Wyethr ® 2,5 mg

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Evaluació i Farmàcia, ha informat en data 8 d'abril de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitàris (AEMPS) ha emès un comunicat sobre el Metotrexato Wyethr ® 2,5 mg, associat a la detecció de casos greus de sobredosi per confusió de la pauta de dosificació (presa de dosis diàries, en lloc de setmanals).

Metotrexato comprimits està indicat en diverses patologies com reumatologia, dermatologia i oncologia.

Per minimitzar el risc indicat, s'han realitzat diversos canvis en la presentació d'aquest fàrmac:

Llegeix més...

Restricció temporal de l'ús de Idelalisib (Zydelig®)

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Evaluació i Farmàcia, ha informat en data 8 d'abril de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), ha emés un comunicat, d'acord amb les conclusions del Comitè per a l'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància Europeu (PRAC), sobre la interrupció dels assaigs clínics amb el tractament Idelalisib (Zydelig®) i de les restriccions temporals de l'ús d'aquest antineoplàstic emprat en el tractament dels pacients adults amb leucèmia linfocítica crònica (LLC), a causa d'un augment de mortalitat per infeccions greus en pacients tractats amb idelalisib, mentre es realitza la reavaluació europea del balanç benefici-risc.

A més, està indicat en monoteràpia per al tractament dels pacients adults amb limfoma fol·licular (LF).

Llegeix més...

Possibles reaccions al·lèrgiques i d'hipersensibilitat associades a l'ús de fusafungina

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha comunicat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productos Sanitaris (AEMPS) ha informat de la recomanació del Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància europeu (PRAC) de suspendre l'autorització de comercialització de fusafungina (Fusaloyos®) a la Unió Europea, a causa de possibles reaccions al·lèrgiques i d'hipersensibilitat associades a l'ús de fusafungina.

Fusafungina és un pèptid antibacterià amb propietats antiinflamatòries i bacteriostàtiques, que s'usa per al tractament local d'infeccions del tracte respiratori superior. A Espanya, aquest medicament es dispensa sense recepta mèdica.

S'han notificat casos de reaccions d'hipersensibilitat, alguns d'ells greus.

Llegeix més...

Risc de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva relacionat amb el Tysabri®

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una comunicació sobre noves recomanacions per minimitzar el risc de Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP) associat al tractament amb natalizumab (Tysabri®). Aquesta informació s'ha avaluat pel Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC) que ha recomanat noves mesures orientades a la detecció precoç de la LMP amb l'objectiu de millorar el seu pronòstic.

Així mateix, aquestes recomanacions s'incorporaran al prospecte i a la fitxa tècnica del medicament.

El Tysabri® és un medicament que conté natalizumab, que s'empra com a modificador de la malaltia en monoteràpia, en l'esclerosi múltiple remitent recidivant (EMRR) molt activa en grups seleccionats de pacients. El seu ús es relaciona amb l'augment del risc de desenvolupar la LMP.

Llegeix més...

Risc de cetoacidosis diabètica associada a certs antidiabètics orals

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productos Sanitaris (AEMPS) ha emès una comunicació sobre el risc de cetoacidosis diabètica, associada al tractament amb els antidiabètics orals inhibidors del cotransportador de sodi-glucosa de tipus 2 (SGLT2) canagliflozina, dapagliflozina i empagliflozina. Aquesta informació ha estat avaluada pel Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància europeu (PRAC).

Les conclusions sobre l'ús d'aquests medicaments són:

  • Segons les dades disponibles, els inhibidors de SGLT2 podrien afavorir l'aparició de cetosis en situacions en les quals existeix una baixa reserva insulínica.

Llegeix més...