Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacovigilància

Farmacovigilància

Informació sobre les contraindicacions del Riociguat (ADEMPAS)

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat, en data 27 de juny de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès un comunicat sobre les contraindicacions del RIOCIGUAT (ADEMPAS) en pacients amb hipertensió pulmonar associada a pneumònies intersticiales idiopàtiques (HP-NII).

S'ha interromput de forma prematura l'estudi RISE-IIP amb Riociguat una vegada detectat un augment de mortalitat i d'efectes adversos de gravetat, en el grup de pacients tractats amb aquest medicament.

ADEMPAS és un fàrmac d'ús hospitalari que s'empra per al tractament de pacients adults en classe funcional de II a III de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb hipertensió pulmonar troboembòlica crònica (HPTC) inoperable, o amb HPTC crònica persistent o recurrent després del tractament quirúrgic per millorar la capacitat per a la realització d'exercici.

Llegeix més...

Risc d'augment de amputacions no traumàtiques de membres inferiors en pacients tractats amb canagliflozina

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès un comunicat sobre el risc d'augment de amputacions no traumàtiques de membres inferiors en el grup de pacients tractats amb canagliflozina, una vegada detectada una incidència dues vegades major en l'amputació no traumàtica de membres inferiors, en un assaig clínic europeu anomenat CANVAS (CANagliflozin cardioVAScular Assessment Study / Estudi d'avaluació cardiovascular amb canagliflozina),

La canagliflozina és un medicament antidiabètic d'administració oral, que pertany al grup d'inhibidors reversibles. Es comercialitza amb els noms d'Invokana (canagliflozina) i de Vokanamet (canagliflozina / metformina).

Llegeix més...

Risc de reactivació del VHB en pacients que prenen inhibidors de la tirosina quinasa Bcr-Abl

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, ha informat en data 8 d'abril de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès un comunicat, sobre el risc de reactivació del virus de l'Hepatitis B (VHB) en pacients portadors crònics que segueixen tractament amb medicaments inhibidors de la tirosina quinasa Bcr-Abl: Imatinib, Dasatinib, Nilotinib, Bosutinib i Ponatinib.

Aquests medicaments estan indicats per al tractament de la leucèmia mieloide crònica i/o de la leucèmia limfoblàstica aguda.

L'AEPS efectua les següents recomanacions als professionals sanitaris:

Llegeix més...

Canvis en la medicació Metotrexato Wyethr ® 2,5 mg

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Evaluació i Farmàcia, ha informat en data 8 d'abril de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitàris (AEMPS) ha emès un comunicat sobre el Metotrexato Wyethr ® 2,5 mg, associat a la detecció de casos greus de sobredosi per confusió de la pauta de dosificació (presa de dosis diàries, en lloc de setmanals).

Metotrexato comprimits està indicat en diverses patologies com reumatologia, dermatologia i oncologia.

Per minimitzar el risc indicat, s'han realitzat diversos canvis en la presentació d'aquest fàrmac:

Llegeix més...

Restricció temporal de l'ús de Idelalisib (Zydelig®)

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Planificació, Evaluació i Farmàcia, ha informat en data 8 d'abril de 2016, que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), ha emés un comunicat, d'acord amb les conclusions del Comitè per a l'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància Europeu (PRAC), sobre la interrupció dels assaigs clínics amb el tractament Idelalisib (Zydelig®) i de les restriccions temporals de l'ús d'aquest antineoplàstic emprat en el tractament dels pacients adults amb leucèmia linfocítica crònica (LLC), a causa d'un augment de mortalitat per infeccions greus en pacients tractats amb idelalisib, mentre es realitza la reavaluació europea del balanç benefici-risc.

A més, està indicat en monoteràpia per al tractament dels pacients adults amb limfoma fol·licular (LF).

Llegeix més...