Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Requeriment d'esmena de deficiències en el concurs d’adjudicació d’oficines de farmàcia

Requeriment d'esmena de deficiències en el concurs d’adjudicació d’oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 116, de dia 1 d'agost de 2015, s'ha publicat un Requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

Una vegada publicada la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits, la comissió de valoració ha revisat els mèrits que han aportat totes les persones admeses provisionalment en el concurs i, d’acord amb el que preveuen les bases i els criteris adoptats per la comissió, ara es publica la relació de participants i deficiències que s’han d’esmenar (Annex I) i la relació de participants i documentació de mèrits que s’han d’esmenar (Annex II).

Així doncs, s’atorga a les persones interessades un termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest Requeriment en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè esmenin les deficiències observades o aportin els documents preceptius. En cas contrari, aquests mèrits no podran ser valorats en el concurs.

[Font: BOIB. Núm. 116. 01/08/2015]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/02/2016 - Llista provisional de mèrits per a l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia.
*
07/05/2015 - 
Aprovació provisional dels adjudicataris i les llistes de mèrits de les oficines de farmàcia.
*24/04/2015 - Nomenament dels membres de la comissió de valoració dels concursos de farmàcia convocats.
*25/03/2015 - S’aprova la llista provisional d’aspirants del concurs d’adjudicació d’oficines de farmàcia.
*20/03/2015 - La Conselleria de Salut presenta la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears
*02/03/2015 - S’ha publicat la correcció d’errors de la Llei 1/2015 sobre ordenació farmacèutica.
*25/02/2015 - Es modifica el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, sobre l'ordenació farmacèutica.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.
*09/02/2015 - Es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears
*19/11/2014 - S'ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears.