Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d'acord amb la Resolució de 22 d'octubre de 2014.

El mes d'octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23/10/2014) es va convocar el concurs de mèrits per a l'adjudicació de les oficines de farmàcia esmentades i el mes de març de 2015 es va aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Ara s'aprovan les llistes definitives dels aspirants.

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d'alçada davant la Conselleria de Salut en el termini d'un mes.

[Font: BOIB. Núm. 15. 30/01/2016 ]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/02/2016 - Llista provisional de mèrits per a l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia.
*
07/08/2015 -
Requeriment d'esmena de deficiències en el concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia .
*
25/03/2015 - S'aprova la llista provisional d'aspirants del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.