Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Llista provisional de mèrits per a l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia

Llista provisional de mèrits per a l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 17, de 4 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'aprova la llista provisional de mèrits del concurs per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

Els aspirants del concurs disposen d'un termini de quinze 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicitat en el BOIB aquesta Resolució, perquè puguin presentar les reclamacions o les al·legacions a aquesta llista provisional.

[Fonts: BOIB. Núm. 17. 04/02/2016   BOIB. Núm. 69. 02/06/2016 ]

Notícies relacionades a Infosalut
*04/02/2016 - Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia.
*07/08/2015 - Requeriment d'esmena de deficiències en el concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.
*25/03/2015 - S'aprova la llista provisional d'aspirants del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.