Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Citació en el recurs contenciós administratiu sobre una convocatòria d'oficines de farmàcia

Citació en el recurs contenciós administratiu sobre una convocatòria d'oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 53, de 28 d'abril de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 89/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 22 de gener de 2016 de denegació de la suspensió de l'execució de la Resolució de 25 de novembre de 2015 de la convocatòria del concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu es poden presentar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta citació en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 53. 28/04/2016 ]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*30/05/2016 -Ampliació del termini sobre la resolució per a la l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*
03/02/2016 - Citacions en els recursos d'alçada d'una convocatòria d'oficines de farmàcia.
*30/11/2015 - Convocatòria d'un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*
17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

*20/05/2015 - Regulació dels procediments d'autorització i obertura de noves oficines de farmàcia.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.