Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Ampliació del termini sobre la resolució per a la l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia

Ampliació del termini sobre la resolució per a la l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 65, de 24 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'amplia el termini per resoldre i notificar el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia, convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de data 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre).

El mes de maig de 2015 es va aprovar el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

El mes de novembre del mateix any es va convocar un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Posteriorment, es van interposar diversos recursos i impugnacions judicials.

Ateses les resolucions judicials i amb la finalitat de discernir el seu abast en els procediments que es troben en tràmit en el Servei d'Ordenació Farmacèutica, ha estat sol·licitat un informe al Departament Jurídic de la Conselleria de Salut en data 19 de maig de 2016.

Per això, es procedeix a ampliar el termini de resolució a 4 mesos.

[Font: BOIB. Núm. 65. 24/05/2016]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*02/05/2016 - Citació en el recurs contenciós administratiu sobre una convocatòria d'oficines de farmàcia.
*03/02/2016 - Citacions en els recursos d'alçada d'una convocatòria d'oficines de farmàcia.
*30/11/2015 - Convocatòria d'un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*
17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

*20/05/2015 - Regulació dels procediments d'autorització i obertura de noves oficines de farmàcia.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.