Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Citació a termini a les persones interessades en el contenciós administratiu PO 167/2016

Citació a termini a les persones interessades en el contenciós administratiu PO 167/2016

En el BOIB núm. 71, de 7 de juny de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 167/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 5 d'abril de 2016, per la qual es va desestimar el recurs d'alçada interposat contra la Resolució de convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu es poden personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB.

[Font: BOIB. Num. 71. 07/06/2016 ]

[Foto: Hospital Son Llàtzer. Servei de Prevenció]

Notícies relacionades a Infosalut
*02/06/2016 - Ampliació del termini sobre la resolució per a la l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*02/05/2016 - Citació en el recurs contenciós administratiu sobre una convocatòria d'oficines de farmàcia.
*03/02/2016 - Citacions en els recursos d'alçada d'una convocatòria d'oficines de farmàcia.
*30/11/2015 - Convocatòria d'un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*
17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

*20/05/2015 - Regulació dels procediments d'autorització i obertura de noves oficines de farmàcia.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.