Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Citació de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 207/2016

Citació de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 207/2016

En el BOIB núm. 87, de 9 de juliol de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 207/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució, de 13 d'abril de 2016, que desestima el recurs d'alçada interposat contra la Resolució, de 25 de novembre de 2015, de convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Se cita a aquestes persones perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 87. 09/07/2016]

[Foto: Infosalut]

*02/06/2016 - Ampliació del termini sobre la resolució per a la l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*02/05/2016 - Citació en el recurs contenciós administratiu sobre una convocatòria d'oficines de farmàcia.
*03/02/2016 - Citacions en els recursos d'alçada d'una convocatòria d'oficines de farmàcia.
*30/11/2015 - Convocatòria d'un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*
17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*20/05/2015 - Regulació dels procediments d'autorització i obertura de noves oficines de farmàcia.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.