Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Aprovació de l'ampliació de crèdit sol·licitada per la Conselleria de Salut sobre factura farmacèutica

Aprovació de l'ampliació de crèdit sol·licitada per la Conselleria de Salut sobre factura farmacèutica

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha acordat l'aprovació de dos expedients d'ampliació de crèdit sol·licitats per la Conselleria de Salut per un import total de 579.337,61 euros.

La primera autorització correspon a un paquet de cinc sentències i resolucions judicials fermes per reclamació d'interessos de demora, que ha sol·licitat la Conselleria de Salut, per un import de 165.351,40 euros.

La segona autorització prèviament aprovada cobreix l'expedient d'ampliació de crèdit que ha sol·licitat la Conselleria de Salut, per un import de 413.986,21 euros, també per atendre el pagament de les sentències fermes i resolucions judicials fermes de reclamació d'interessos de demora i anatocisme, que es poden trobar en aquest document.

L'ampliació de crèdit es finança amb càrrec al fons de contingència previst en l'estat de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.

[Font: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. 16/12/2016]

[Foto: Infosalut]