Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Ampliació de crèdit per al pagament derivat de sentències per demora en factura farmacèutica

Ampliació de crèdit per al pagament derivat de sentències per demora en factura farmacèutica

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha acordat l’aprovació d’un expedient d’ampliació de crèdit sol·licitat per la Conselleria de Salut per un import total d’1.267.325,85 euros.

L’autorització correspon a un paquet de quatre sentències i resolucions judicials fermes per reclamació d’interessos de demora, que ha sol·licitat la Conselleria de Salut, per fer els pagaments de diferents factures farmacèutiques.

L’ampliació de crèdit es finança amb càrrec al fons de contingència previst en l’estat de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016.

[Font: Conselleria de Presidència. Direcció General de Comunicació. 23/12/2016]

[Foto: Infosalut]