Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Citació a termini de les persones interessades en el contenciós administratiu PO 152/2017

Citació a termini de les persones interessades en el contenciós administratiu PO 152/2017

En el BOIB núm. 67, de dia 1 de juny de 2017, s'ha publicat la Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 152/2017, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de la Conselleria de Salut, per la qual es desestima el recurs d'alçada presentat contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual es va aprovar la llista definitiva de mèrits i l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una a la zona farmacèutica de Binissalem.

El termini perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, és de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB.

[Font: BOIB. Núm. 67. 01/06/2017]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*31/05/2017 - Citació a termini a les persones interessades en el contenciós administratiu PO 139/2017.
*05/12/2016 -
Citació a termini a les persones interessades en els recursos d'alçada sobre l'adjudicació de 4 oficines de farmàcia.
*13/10/2016 - Citació a termini a les persones interessades en el contenciós sobre el concurs d'adjudicació de 4 oficines de farmàcia.
*30/09/2016 - Desestimació de la declaració de nul·litat d'un procediment sobre l'adjudicació de 4 oficines de farmàcia.
*09/02/2016 - Llista provisional de mèrits per a l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia
*04/02/2016 - Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia.
*07/08/2015 - Requeriment d'esmena de deficiències en el concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.
*25/03/2015 - S'aprova la llista provisional d'aspirants del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.