Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Aprovació de l’adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits en 11 dels 18 concursos de farmàcia

Aprovació de l’adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits en 11 dels 18 concursos de farmàcia

En el BOIB núm. 128, de 19 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s’aprova l’adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits en 11 dels 18 concursos que es van convocar mitjançant les diferents resolucions de la directora general de Farmàcia (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010).

En compliment del que disposa la base VII de les resolucions de la directora general de Farmàcia, s’atorga als participants en els 11 concursos d’oficines de farmàcia afectats per la nova valoraciò de mèrits, un termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB, perquè puguin presentar les reclamacions o les al·legacions que considerin oportunes a aquesta llista provisional de mèrits i d’adjudicació provisional. 

Font: BOIB. Núm. 128. 19/10/2017]

Notícies relacionades a Infosalut
*29/09/2017 - S'ordena l'execució de la interlocutòria del TSJ en el PO 19/2011 del concurs de 18 oficines de farmàciaoficines de farmàcia.
*24/04/2015 - Nomenament dels membres de la comissió de valoració dels concursos de farmàcia convocats.
*07/05/2015 -  Aprovació provisional dels adjudicataris i les llistes de mèrits de les oficines de farmàcia 
*25/03/2015 - S'aprova la llista provisional d'aspirants del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia.
*20/03/2015 - La Conselleria de Salut presenta la proposta del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*02/03/2015 - S’ha publicat la correcció d’errors de la Llei 1/2015 sobre ordenació farmacèutica.
*25/02/2015 - Es modifica el Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, sobre l'ordenació farmacèutica.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.
*09/02/2015 - Es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears
*19/11/2014 - S'ha aprovat el Decret llei pel qual s'actualitza l'ordenació farmacèutica a les Illes Balears.