Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Sentència 428 en el procediment 30/2017 sobre adjudicacions d’oficines de farmàcia

Sentència 428 en el procediment 30/2017 sobre adjudicacions d’oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 146, de dia 22 de novembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 14 de novembre de 2018 per la qual s’aproven els adjudicataris provisionals i la llista provisional de mèrits del concurs d’oficines de farmàcia convocat mitjançant la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia en el mes d’octubre de 2014.

Aquesta convocatòria es va resoldre el mes de setembre de 2016. Una persona interessada en aquesta resolució va interposar un recurs d’alçada que va ser desestimat i interposant posteriormente un recurs contenciós administratiu.

Ara s’ha dictat la sentència núm. 428 en el procediment ordinari 30/2017, que disposa l’aprovació i publicació en el BOIB dels adjudicataris provisionals i la llista provisional de mèrits del concurs d’oficines de farmàcia, que podeu consultar a l’annex 1.

Els participants en el concurs d’oficines de farmàcia afectats per la nova valoraciò de mèrits, disposen d’un termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB, perquè puguin presentar les reclamacions o les al·legacions que considerin oportunes a aquesta llista provisional de mèrits i d’adjudicataris.

[Font: BOIB. Núm. 146. 22/11/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*27/03/2017 - Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 30/2017.