Categoria: Ordenació farmacèutica

Sentències en els PO 16/2016 i 26/2016 del catàleg farmacèutic

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 150, de dia 29 de novembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 19 de novembre de 2018 per la qual s’ordena l’execució de les sentències fermes dictades per la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en els PO 16/2016 i 26/2016.

El mes de maig de 2015, el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia va dictar resolució per la qual es va aprovar el catàleg farmacèutic de les Illes Balears

Posteriorment es van interposar diversos recursos a la citada resolució.

Ara s’executen les sentències corresponents del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en els PO 16/2016 i 26/2016 i en conseqüència, tenir per alçada la suspensió de la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 20 de maig de 2015 per la qual es va aprovar el catàleg farmacèutic. 

Contra aquesta resolució, i mentre no consti en les actuacions la total execució de les sentències, les persones interessades poden formular incident d’execució davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears, sense perjudici que puguin formular qualsevol altre que considerin adient.

[Font: BOIB. Núm. 150. 29/11/2018]

[Foto: Hospital Son Llàtzer. Servei de Prevenció]

Notícies relacionades a Infosalut
*13/04/2018 - Citació per a les persones interessades en el contenciós administratiu sobre el catàleg farmacèutic

El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.