La Direcció General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia ha actualitzat la llista de medicaments exclosos de fàrmacs del SNS

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El BOE de 26 de febrer de 2013 publicà la resolució per la qual es procedeix a l'actualització de la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut i s'estableix visat per als medicaments que han estat exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, però romanen finançats excepcionalment per a les indicacions establertes, en funció del grup terapèutic al que pertanyen.

Els medicaments exclosos queden recollits a l'annex 1 de la resolució del BOE, on també s'especifiquen les raons de l'exclusió.

L'establiment de visat es recull a l'annex 2, explicant els motius de l'establiment d’aquest procediment i la llista dels medicaments objecto de visat.

La Resolució tindrà efectes des del dia 1 del mes següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

[Font: BOE. Núm. 49. 26/02/2013]