Modificació de la Comissió de valoració del concurs d'adjudicació de 4 oficines de farmàcia

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 13, de dia 29 de gener de 2019, s’ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, del gener de 2019, per la qual es modifica la composició de la Comissió de valoració per a instruir i valorar els mèrits del concurs per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem convocat mitjançant resolució l’octubre de 2014.

S’han produït nous canvis en el personal tècnic que integra l’actual Direcció General de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per tant resulta necessari dictar una nova resolució mitjançant la qual es modifiqui la composició de la Comissió de valoració del concurs de mèrits.

Les modificacions es poden consultar a l'annex d'aquesta publicació.

[Font: BOIB. Núm. 13. 29/01/2019]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*31/05/2017 - Citació a termini a les persones interessades en el contenciós administratiu PO 139/2017
*
05/12/2016 - Citació a termini a les persones interessades en els recursos d'alçada sobre l'adjudicació de 4 oficines de farmàcia
*13/10/2016 - Citació a termini a les persones interessades en el contenciós sobre el concurs d'adjudicació de 4 oficines de farmàcia
*30/09/2016 - Desestimació de la declaració de nul·litat d'un procediment sobre l'adjudicació de 4 oficines de farmàcia
*09/02/2016 - Llista provisional de mèrits per a l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia
*04/02/2016 - Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia
*07/08/2015 - Requeriment d'esmena de deficiències en el concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia
*25/03/2015 - S'aprova la llista provisional d'aspirants del concurs d'adjudicació d'oficines de farmàcia