Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Creació del Comitè Assessor per al finançament de la prestació farmacèutica del SNS

Creació del Comitè Assessor per al finançament de la prestació farmacèutica del SNS

El Consell de Ministres ha acordat crear el Comitè Assessor per al finançament de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

És un òrgan col·legiat, de caràcter cientificotècnic i adscrit al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Aquest comitè, entre altres temes, oferirà assessorament, avaluació i consulta sobre la pertinència, millora i seguiment de l'avaluació econòmica necessària per a sustentar les decisions de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.

Tambè, entre d’altres temes, avaluarà el resultat de les mesures establertes i proposorá altres de noves amb la finalitat d’incrementar la sostenibilitat i la eficiencia de la prestació farmacéutica en el SNS. 

El Comitè Assessor estarà format per una Presidència, una Vicepresidència i cinc Vocalies i es constituirà en el termini màxim de set dies des de la primera designació dels seus membres.

[Font: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 22/03/2019]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC]