Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica

Ordenació farmacèutica

Citació a termini a les persones interessades en el contenciós administratiu PO 167/2016

En el BOIB núm. 71, de 7 de juny de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 167/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 5 d'abril de 2016, per la qual es va desestimar el recurs d'alçada interposat contra la Resolució de convocatòria de concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu es poden personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB.

Llegeix més...

Ampliació del termini sobre la resolució per a la l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 65, de 24 de maig de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'amplia el termini per resoldre i notificar el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia, convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de data 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre).

El mes de maig de 2015 es va aprovar el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

El mes de novembre del mateix any es va convocar un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Llegeix més...

Citació en el recurs contenciós administratiu sobre una convocatòria d'oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 53, de 28 d'abril de 2016, s'ha publicat la citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 89/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 22 de gener de 2016 de denegació de la suspensió de l'execució de la Resolució de 25 de novembre de 2015 de la convocatòria del concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

Les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu es poden presentar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta citació en el BOIB.

Llegeix més...

Advertència sobre la venda de medicaments a través de webs i Apps

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears ha publicat al seu web una nota informativa de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), en la qual alerta sobre la venda de medicaments a través de webs i aplicacions per al mòbil (Apps), que no s'ajusten a la legislació vigent.

L'Agència ha actuat davant diverses denúncies de venda il·legal de medicaments en aquestes plataformes. Aquests fàrmacs es venen sense garanties sanitàries, implicant un greu risc per a la salut ciutadana.

La normativa espanyola estableix que la custòdia, conservació i dispensació de medicaments als ciutadans correspondrà, en exclusiva, a les oficines de farmàcia, als serveis de farmàcia dels hospitals, dels centres de salut i de les estructures d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut.

Llegeix més...

Citació per a les persones interessades en el contenciós administratiu sobre el catàleg farmacèutic

En el BOIB núm. 45, de 9 d'abril de 2016, s'ha publicat la citació a termini per a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 67/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la desestimació del recurs d'alçada presentat contra la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, de 20 de maig de 2015, per la qual s'aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

Se citen les persones interessades en aquests expedients contenciosos administratius perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de 9 dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB.

Llegeix més...