Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica

Ordenació farmacèutica

L'AEMPS posa en funcionament un web de venda de medicaments per Internet

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha posat en funcionament el web www.distafarma.aemps.es que permet la venda de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica, a través d'Internet. Aquest sistema s'ha implantat a tota Europa a partir de dia 1 de juliol de 2015.

La Directiva Europea enfront dels llocs web il·legals i medicaments falsificats va regular els requisits de venda l'any 2011 mitjançant la creació d'un logotip comú, per identificar els llocs web de la Unió Europea sobre venda legal de medicaments d'ús humà sense recepta, oferint a la ciutadania garanties de seguretat, qualitat i eficàcia. El 2014, la Comissió Europea va definir les característiques d'aquest logotip al web de les farmàcies, amb la bandera corresponent de cada país.

Llegeix més...

Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears

En el BOIB núm. 86, de 9 de juny de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per la qual s'aprova el catàleg farmacèutic de les Illes Balears.

El mes de febrer de 2015 es va aprovar la planta farmacèutica, que organitza la divisió territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per ubicar les oficines farmacèutiques.

El catàleg farmacèutic s'ha d'elaborar cada quatre anys i ha d'incloure les oficines de farmàcia existents i les que hi pugui haver dins cada zona farmacèutica o unitat territorial menor. També ha d'incloure les farmacioles farmacèutiques.

Llegeix més...

S'ha citat les persones interessades en un contenciós sobre la planta farmacèutica de Balears

En el BOIB núm. 81, de 30 de maig de 2015, s'han publicat les resolucions del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per les quals se cita a termini les persones interessades en els dos recursos contenciosos administratius següents:

El mes de febrer d'aquest any la Conselleria de Salut va aprovar mitjançant resolució la planta farmacèutica de les Illes Balears. Posteriorment, diverses persones interposaren un recurs contenciós administratiu a l'esmentada resolució.

Llegeix més...

Regulació dels procediments d'autorització i obertura de noves oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 70, de 9 de maig de 2015, s'ha publicat el Decret 30/2015, de 8 de maig, pel qual es regulen els procediments per a l'autorització i l'obertura de noves oficines de farmàcia.

La prestació farmacèutica està relacionada amb la qualificació com a servei públic i el reconeixement de l'interès general per als ciutadans i, en aquest sentit, és fonamental el concepte de planificació de les oficines de farmàcia a fi de garantir l'assistència farmacèutica adequada.

La Llei d'ordenació farmacèutica de 1998 va ser reformada en el mes de novembre de 2014, reforma que ha estat derogada per l'actual Llei 1/2015, propera a un model de proximitat mediterrani de farmàcia, regulant entre altres temes, el procediment administratiu per a la definició de la planta farmacèutica i el procediment administratiu posterior per a la definició del catàleg d'oficines de farmàcia.

Llegeix més...

Aprovació provisional dels adjudicataris i les llistes de mèrits de les oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 68, de 5 de maig de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia, per la qual s'aprova l'adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits de les oficines de farmàcia, en 14 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de 27 d'abril de 2010.

La Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia va dictar resolució en el mes d'abril de 2015, per tal de dur a terme les sentències de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem sobre aquest tema.

Aquest mateix mes es designaren els membres de la comissió de valoració dels mèrits dels concursos de les oficines de farmàcia.

Llegeix més...