Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica

Ordenació farmacèutica

El DOUE ha publicat les directrius sobre pràctiques de distribució de medicaments per a ús humà

En el Diari Oficial de la Unió Europea es publiquen les directrius de 8 de març, sobre pràctiques correctes de distribució de medicaments per a ús humà, basades en la Directiva 2001/83/CE del Parlament Europeu i del Consell. A través d'aquestes s'estableixen eines per ajudar als distribuïdors majoristes a realitzar les seves activitats i s'evita l'entrada de medicaments falsificats en la cadena de subministrament legal. El seu compliment garantirà el control de la cadena de distribució i mantindrà la qualitat i la integritat dels medicaments.

La distribució a l'engròs de medicaments és una activitat important en la gestió integrada de la cadena de subministrament. Qualsevol persona que actuï com a distribuïdor majorista ha de ser titular d'una autorització de distribució a l'engròs.

Llegeix més...

La Direcció General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia ha actualitzat la llista de medicaments exclosos de fàrmacs del SNS

El BOE de 26 de febrer de 2013 publicà la resolució per la qual es procedeix a l'actualització de la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut i s'estableix visat per als medicaments que han estat exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, però romanen finançats excepcionalment per a les indicacions establertes, en funció del grup terapèutic al que pertanyen.

Els medicaments exclosos queden recollits a l'annex 1 de la resolució del BOE, on també s'especifiquen les raons de l'exclusió.

L'establiment de visat es recull a l'annex 2, explicant els motius de l'establiment d’aquest procediment i la llista dels medicaments objecto de visat.

Llegeix més...

El Ministeri de Sanitat ha publicat una informació on consten dades sobre la reducció de la despesa farmacéutica a les Balears

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha fet públics les dades de la despesa farmacèutica corresponents al mes d'octubre. La despesa farmacèutica és de 768.797.853 euros, la qual suposa una reducció del 17,81% en relació al mateix mes de l'any anterior. En el que va d'any, l'estalvi total en farmàcia ascendeix a 1.061,29 milions d'euros.

Pel que fa a les Illes Balears, la reducció de la despesa farmacèutica d'octubre del 2012 respecte al mateix mes de l'any anterior és del 15,27%. L'estalvi en el que va d'any, referenciat a l'any anterior és del 9,99%.

També ha experimentat una reducció important el nombre de receptes facturades en la comunitat, el qual ha disminuït en un 8,93% a l'octubre de 2012, respecte al mateix mes de l'any anterior, i un 2,21% en el que va d'any, si es referència a l'any anterior.

Llegeix més...

La Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del SNS y Farmàcia ha publicat la llista de medicaments exclosos del SNS

El BOE del 17 d'agost publica la resolució per la qual s'actualitza la llista de medicaments que queda exclosa de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

L'exclusió dels medicaments inclosos en aquesta resolució ve motivada per alguna de les causes següents: l'establiment de preus seleccionats, la convivència amb un medicament sense recepta amb el qual comparteix principi actiu i dosi, la consideració del medicament com a publicitari en el nostre entorn europeu, que el principi actiu compti amb un perfil de seguretat i eficàcia favorable i suficientment documentat a través d'anys d'experiència i un ús extens, per estar indicats en el tractament de símptomes menors, i per complir qualsevol dels criteris de no inclusió en finançament públic.

Llegeix més...

Les Illes Balears reben un crèdit de 500.000€ per al desenvolupament de la recepta electrònica i la millora de l'atenció farmacèutica

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un acord pel qual es formalitzen per a l'exercici 2012 els criteris objectius de distribució de crèdits per import de 21.830.000 euros entre comunitats autònomes.

Llegeix més...