En el BOE núm. 108, de dia 18 d'abril de 2020, s'ha publicat l'Ordre SND/353/2020, de 17 d'abril, per la qual s'actualitza l'annex I de l'Ordre SND/276/2020, de 23 de març, per la qual s'estableixen obligacions de subministrament d'informació, proveïment i fabricació de determinats medicaments en la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Llegeix més...

En el BOE núm. 106, de dia 16 d'abril de 2020 s'ha publicat l'Ordre SND/347/2020, de 15 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per a assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social.

Llegeix més...

Subcategories