Back Estàs aquí:Home Farmàcia

Farmàcia

Modificacions en la llei de garanties en l'ús racional dels medicaments prohibeixen la venda per Internet

L'aprovació de dues directives del Parlament Europeu sobre farmacovigilància i medicaments falsificats, ha fet que Espanya modifiqui la llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris per adaptar-se a la normativa europea.

Llegeix més...

Es reforça la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris

El Govern reforça la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris per oferir més garanties de seguretat als ciutadans i evitar l'entrada de medicaments falsificats.

Llegeix més...

El DOUE ha publicat les directrius sobre pràctiques de distribució de medicaments per a ús humà

En el Diari Oficial de la Unió Europea es publiquen les directrius de 8 de març, sobre pràctiques correctes de distribució de medicaments per a ús humà, basades en la Directiva 2001/83/CE del Parlament Europeu i del Consell. A través d'aquestes s'estableixen eines per ajudar als distribuïdors majoristes a realitzar les seves activitats i s'evita l'entrada de medicaments falsificats en la cadena de subministrament legal. El seu compliment garantirà el control de la cadena de distribució i mantindrà la qualitat i la integritat dels medicaments.

La distribució a l'engròs de medicaments és una activitat important en la gestió integrada de la cadena de subministrament. Qualsevol persona que actuï com a distribuïdor majorista ha de ser titular d'una autorització de distribució a l'engròs.

Llegeix més...

La Direcció General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia ha actualitzat la llista de medicaments exclosos de fàrmacs del SNS

El BOE de 26 de febrer de 2013 publicà la resolució per la qual es procedeix a l'actualització de la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut i s'estableix visat per als medicaments que han estat exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, però romanen finançats excepcionalment per a les indicacions establertes, en funció del grup terapèutic al que pertanyen.

Els medicaments exclosos queden recollits a l'annex 1 de la resolució del BOE, on també s'especifiquen les raons de l'exclusió.

L'establiment de visat es recull a l'annex 2, explicant els motius de l'establiment d’aquest procediment i la llista dels medicaments objecto de visat.

Llegeix més...

Els ciutadans de les Illes Balears ja poden notificar les reaccions adverses als medicaments a través d'una web

La Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia s’ha unit al servei de notificació electrònica de reaccions adverses a medicaments que ha posat en marxa l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris a través d'aquesta pàgina web .

Llegeix més...