Back Estàs aquí:Home Farmàcia

Farmàcia

Es modifica l’article 4 de l’Ordre de 14/05/99, sobre la creació del Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears

En el BOIB d'11 d'octubre de 2012 s'ha publicat l'Ordre de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, de 25 de setembre, que modifica l'Ordre de 1999 relacionada amb la creació del Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears.

Llegeix més...

La Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del SNS y Farmàcia ha publicat la llista de medicaments exclosos del SNS

El BOE del 17 d'agost publica la resolució per la qual s'actualitza la llista de medicaments que queda exclosa de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut.

L'exclusió dels medicaments inclosos en aquesta resolució ve motivada per alguna de les causes següents: l'establiment de preus seleccionats, la convivència amb un medicament sense recepta amb el qual comparteix principi actiu i dosi, la consideració del medicament com a publicitari en el nostre entorn europeu, que el principi actiu compti amb un perfil de seguretat i eficàcia favorable i suficientment documentat a través d'anys d'experiència i un ús extens, per estar indicats en el tractament de símptomes menors, i per complir qualsevol dels criteris de no inclusió en finançament públic.

Llegeix més...

Les Illes Balears reben un crèdit de 500.000€ per al desenvolupament de la recepta electrònica i la millora de l'atenció farmacèutica

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, un acord pel qual es formalitzen per a l'exercici 2012 els criteris objectius de distribució de crèdits per import de 21.830.000 euros entre comunitats autònomes.

Llegeix més...

La Levodopa-Carbidopa exclosa dels nous conjunts de medicaments que es dispensen en farmàcies a través de recepta mèdica i ordre de dispensació

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat una resolució per la qual es procedeix de forma excepcional a la inactivació del conjunt del C-81 (Levodopa-Carbidopa Oral) a Resolució de 28 de desembre de 2011, de la Direcció general de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual es determinen els nous conjunts de medicaments que es dispensin en oficines de farmàcia a través de recepta mèdica oficial o ordre de dispensació. En aquesta resolució s'establien els preus.

Llegeix més...

La CE ha adoptat una Proposta sobre els assajos clínics de medicaments per a ús humà

La Comissió Europea ha adoptat una Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre els assajos clínics de medicaments per a ús humà. Una vegada hagi estat aprovada, la proposta de Reglament substituirà la Directiva 2001/20/CE sobre assajos clínics.

La proposta de reglament té com objectiu assegurar que la normativa per a la realització d’assajos clínics sigui idèntica a tota la Unió Europea, fet que facilitarà la realització d’assajos clínics multinacionals a Europa.

Algunes propostes concretes són:

Llegeix més...