Back Estàs aquí:Home Formació Notícies de formació Cicles formatius i universitat

Cicles formatius i universitat

Les taxes universitàries dels estudis de grau i superiors baixen un 10 % i els màsters un 15 % per al curs 2018-19

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, han anunciat la baixada dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears (UIB) per al curs 2018-19, mesura aprovada pel Consell de Govern (publicada en el BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018).

La baixada és del 10 % en els estudis de grau, superiors artístics i màsters oficials, i del 15 % en màsters professionalitzadors.

Els preus en primera matrícula experimenten una reducció percentual del 10 % respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018, en el cas dels estudis de grau i de màster, i del 15 %, en el cas dels estudis de màster que habilitin o que són condició necessària per exercir activitats professionals regulades. Els preus en segona matrícula i successives, així com els preus per als serveis administratius corresponents als ensenyaments oficials de la UIB, no experimenten cap variació respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018.

Aquesta mesura fa que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears compti amb un preu mitjà del crèdit de grau en primera matrícula de 16,13 euros, per davall de la mitjana estatal per al curs 2017-2018 facilitada per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que va ser de 18,02 euros.

Llegeix més...

Comença el programa de pràctiques d'estiu García-Palmer 2018 de l'IdISBa

Dilluns, 2 de juliol, va començar el programa de pràctiques d’estiu García-Palmer 2018 de l'Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa).

Les 4 places que s'ofereixen a estudiants per a completar la seva formació durant els mesos d’estiu en els grups de recerca de l’IdSIBa seran cobertes per:

- Pedro Castillo Pretel, que treballarà al grup de Nutrigenòmica i Obesitat.
- Neus Zuzama Pons, que treballarà al grup de Neurociència Cognitivo-Afectiva.
- Miguel Arash Enseñat, que s'incorporarà al grup de Neurobiologia.
- Maite Kefauver Silva, que s'incorporarà al grup de Procediments estadístics i psicomètrics aplicats en ciències de la salut.

Aquest programa pretén apropar la recerca biosanitària als estudiants universitaris de ciències de la salut del darrer curs de grau o màster, per tal d’ajudar-los en la seva preparació al món laboral i impulsar les vocacions científiques.

Llegeix més...

IV edició del Màster en Dret Sanitari a la UIB

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) ha publicat la informació relacionada amb la IV edició del Màster en Dret Sanitari, que s’impartirà a la Universitat de les Illes Balears (UIB) durant l'any acadèmic 2018-19.

El Màster en Dret Sanitari sorgeix com la iniciativa d'unir un equip multidisciplinari pertanyent als diferents camps de les professions sanitàries i àrees jurídiques, amb l'objectiu de formar jurídicament el col·lectiu de professionals sanitaris, i d'especialitzar els juristes en un àmbit tan complex com el de les conseqüències jurídiques que dimanen dels actes del professional sanitari.

Es tracta d'un títol propi de la UIB, 60 ECTS (150 hores presencials), adreçat principalment als professionals relacionats amb les ciències de la salut, del dret i de la gestió sanitària

Llegeix més...

Aprovada la primera passa per a la construcció del nou edifici interdepartamental de la UIB

El Consell de Govern ha aprovat la inversió pluriennal extraordinària necessària per poder construir l’edifici interdepartamental de ciències de la salut de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Així doncs, mitjançant una transferència extraordinària Educació finançarà el nou edifici.

Es tracta de la primera passa per construir i equipar el nou edifici interdepartamental de la UIB.

En total es preveu una inversió de 6,9 milions d'euros a partir de l’any 2021 i fins al 2027 per a la construcció de l’edifici Interdepartamental II.

L'obra s'inclou en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

Aquest edifici acollirà els estudis de la branca de ciències de la salut.

Llegeix més...

Constituïda la Comissió de seguiment entre el Servei de Salut i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB

S’ha constituït la Comissió Mixta de seguiment entre el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb l’objectiu de coordinar accions relacionades amb els àmbits de la docència i la recerca, entre d’altres.

Ambdues institucions han col·laborat en diferents àmbits i aspectes, com ara la formació d’alumnes de grau. Amb el temps, la col·laboració s’ha estès a àmbits més diversos, com ara els projectes de recerca i la formació de postgrau.

El conveni de col·laboració subscrit el mes passat entre el Govern, el Servei de Salut i la UIB ofereix un marc d’ordenació i d’actuació adequat per ampliar l’espai de col·laboració entre el Servei de Salut i la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, que se centrarà en els aspectes següents:

Llegeix més...