Back Estàs aquí:Home Formació Notícies de formació Cicles formatius i universitat Publicada la relació de places i candidats proposats per impartir les matèries del Grau de Medicina (curs 2018-19)

Publicada la relació de places i candidats proposats per impartir les matèries del Grau de Medicina (curs 2018-19)

S'ha publicat la Resolució de 16 de juliol de 2018 per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos al concurs de places de personal docent i investigador contractat, per a les matèries del Grau de Medicina, entre d'altres departaments, corresponents al curs 2018-19, a la Universitat de les Illes Balears.

- Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

- Relació de places i candidats proposats (correcció d'errors).

Trobareu més informació sobre aquesta convocatòria a la pàgina web del Departament de Medicina (en constitució).

[Font: Universitat de les Illes Balears. 26/07/2018]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*11/06/2018 - Convocatòria de places de personal docent i investigador contractats per a les matèries del Grau de Medicina (curs 2018-19)