Back Estàs aquí:Home Formació Notícies de formació Cicles formatius i universitat S'actualitzen set qualificacions de la Família Professional Química

S'actualitzen set qualificacions de la Família Professional Química

En el BOE. Núm. 167, de dia 13 de juliol de 2019, s'ha publicat l'Ordre PCI/756/2019, de 9 de juliol, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, determinades qualificacions professionals de la Família Professional Química, recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, establertes per diversos reials decrets. 

S'actualitzen set qualificacions professionals, relacionades a continuació, i es procedeix a la substitució dels annexos corresponents, i modificar parcialment determinades qualificacions professionals mitjançant la substitució de determinades unitats de competència i els seus mòduls formatius

  • Assajos microbiològics i biotecnològics. Nivell 3. QUI020_3.
  • Operacions de transformació de polímers termoplàstics. Nivell 2. QUI113_2.
  • Anàlisi química. Nivell 3. QUI117_3.
  • Organització i control de processos de química bàsica. Nivell 3. QUI181_3.
  • Organització i control de la transformació de polímers termoestables i els seus compostos. Nivell 3. QUI245_3.
  • Organització i control de la transformació de polímers termoplàstics. Nivell 3. QUI246_3.
  • Organització i control dels processos de química transformadora. Nivell 3. QUI247_3.

Són aplicables a tot el territori nacional, i no constitueixen una regulació de l'exercici professional.

[Font: BOE. Núm. 167. 13/07/2019]

[Foto: Dana Rothstein / Test tubes / CC BY­ND 2.0]