Back Estàs aquí:Home Formació Notícies de formació Cicles formatius i universitat

Cicles formatius i universitat

S'autoritza el conveni per a la creació del Màster en Gestió de les Polítiques Públiques a la UIB

El Consell de Govern ha aprovat l’acord pel qual s’autoritza la firma d’un conveni de col·laboració entre l'Administració de la CAIB, el Consell Insular de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per a la creació, gestió i impartició del Màster en Gestió de les Polítiques Públiques a la UIB.

Amb la finalitat de continuar millorant la prestació dels serveis públics que du a terme la CAIB i totes les administracions i organismes públics de Balears, es considera necessari dotar-se d'una formació universitària sobre polítiques publiques.

Així doncs, esdevé necessari disposar d’uns estudis que recullin l’essència de la gestió pública, amb la finalitat d’anar introduint i consolidant l’especialització en la gestió de les polítiques públiques en les administracions de les Illes Balears, la qual ha de revertir en benefici de l'Administració autonòmica, i de la resta d'administracions del nostre àmbit, en els propers exercicis.

Llegeix més...

Alumnes dels estudis de Tècnic de documentació i administració sanitàries han començat les pràctiques a Son Espases

Aquesta setmana un grup d'alumnes dels estudis de Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries ha començat el període de pràctiques formatives a l'Hospital Universitari Son Espases.

El grup és format per 9 alumnes i durant dos mesos ampliaran els seus coneixements en diferents serveis de l’Hospital: Servei de Documentació Clínica, Servei d’Atenció a l’Usuari, Servei d’Admissió, Servei d’Audiovisuals, Unitat d’Investigació i Unitat de Qualitat.

Les persones de referència a cada un dels serveis són:

- Documentació clínica i arxiu: Fernando Varela Noreña.
- Atenció a l’Usuari: Antònia Poderon Martínez.
- Servei d’Admissió: Andrea Izquierdo Ortega.

Llegeix més...

1.514 estudiants de les titulacions de Ciències de la Salut faran pràctiques en els centres sanitaris de la xarxa pública de Balears

Els consellers de Salut i d’Educació i Universitat, Patricia Gómez i Martí March; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han subscrit un conveni de col·laboració per regular l'ús dels serveis públics sanitaris de les Illes Balears en activitats de docència de grau i postgrau dels ensenyaments universitaris de Ciències de la Salut.

Aquest acord permet que els 1.514 estudiants de totes les titulacions vinculades amb les professions sanitàries: Infermeria (674 alumnes), Psicologia (458), Fisioteràpia (265) i Medicina (117 alumnes) puguin fer pràctiques en els hospitals i centres de salut de la xarxa sanitària pública de les Illes Balears.

En aquest sentit, cal destacar que la xarxa de centres que es posa a l’abast dels alumnes de la UIB consta ara de dos hospitals universitaris, Son Espases i Son Llàtzer.

Llegeix més...

Augment del pressupost de la UIB per al 2018, gràcies a la inversió de l'edifici de Ciències de la Salut i els estudis de Medicina

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears (UIB) va aprovar, en sessió ordinària, el pressupost per a l’exercici 2018, que ha estat ratificat pel Consell Social. El total del pressupost de la UIB per a 2018 serà de 102.581.526,25 euros, enfront dels 93.519.926,82 euros de l’exercici anterior.

Aquest increment es deu, majoritàriament, a la construcció del nou edifici interdepartamental. El finançament d'aquesta nova infraestructura al campus universitari, que allotjarà els estudis de Ciències de la Salut, serà a través del programa operatiu FEDER. Sense aquesta partida extraordinària i puntual, de 6.900.000 euros, el pressupost de la Universitat seria de 95.681.526,25 euros.

Llegeix més...

Convocatòria 2017 per presentar sol·licituds d'acreditacions docents universitàries

En el BOIB núm. 119, de 28 de setembre de 2017, s'ha publicat l'Acord del Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) 1/2017, pel qual es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds perquè es duguin a terme les avaluacions prèvies i s’emetin els informes específics de les diverses figures de professor que estableix la normativa universitària a l’efecte que la Universitat de les Illes Balears (UIB) contracti personal docent i investigador.

La sol·licitud, juntament amb la resta de documentació, s’ha de presentar a l’AQUIB (ctra. de Valldemossa, km 7,4, ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta, porta 8. 07121 Palma) o a qualsevol dels registres establerts segons la normativa vigent.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Llegeix més...